PIN on COST/Mobile

Sposób wprowadzenia kodu PIN przez posiadacza karty na urządzeniu własnym merchanta (COST, ang. Consumer-Off-The-Shelf Devices) w celu realizacji płatności bezgotówkowej. Termin ten jest ściśle związany w rodzajem terminala płatniczego – SoftPOS. Charakteryzuje się mobilnością miejsca, w którym płatność jest akceptowana oraz dostępnością oprogramowania (aplikacji) wymaganego do rozpoczęcia przyjmowania płatności kartowych. Autoryzacja transakcji za pomocą PIN on COTS (lub mobile) odbywa się przez wprowadzenie kodu PIN na ekranie dotykowym urządzenia merchanta pełniącym funkcje terminala płatniczego (np. smarfon lub tablet) lub za pomocą specjalnej przystawki (ang. dongle) podłączonej do tego urządzenia.

Zazwyczaj przystawka zawiera wbudowany czytnik kart płatniczych do akceptacji transakcji zarówno stykowych, jak i bezstykowych (z wyłączeniem paska magnetycznego). Ponadto przystawka może posiadać własną klawiaturę przeznaczoną do wprowadzenia kodu PIN i autoryzowania transakcji. Na rynku dostępne są różne warianty tego rozwiązania w zależności od potrzeb danego merchanta. Przystawka jest urządzeniem spełniającym wymagania narzucone przez standard PCI, a tym samym zapewnia bezpieczne autoryzowanie transakcji.

PIN on COST to również możliwość wprowadzenia kodu PIN za pomocą ekranu dotykowego urządzenia własnego merchanta. Urządzenie w tym celu może łączyć się za pośrednictwem dedykowanej aplikacji z przystawką, która nie posiada własnej klawiatury lub funkcjonować jako kompletny zestaw do przyjmowania transakcji bezgotówkowych. W tym drugim przypadku smartfon lub tablet merchanta powinien posiadać własny moduł NFC. W tym zakresie możliwa jest wyłącznie akceptacja płatności bezgotówkowych. Urządzenia COST nie posiadają odpowiedniej certyfikacji PCI. W konsekwencji ogranicza to możliwość przyjmowania płatności tylko w granicach dopuszczalnego floor limit. Na rynku są dostępne rozwiązania i dostawcy, którzy oferują SoftPOS bez dodatkowych przystawek z opcją autoryzacji płatności kodem PIN. Implementacja wymaga indywidualnych zgód wydanych przez organizacje płatnicze dla dostawców usługi płatniczej SoftPOS, a tym samym spełnienia określonych warunków. Często są to tzw. rozwiązania pilotażowe kierowane do wąskiej grupy odbiorców.

To zagadnienie wymaga aktualizacji?

Podane informacje stanowią formę wprowadzenia do prezentowanego tematu i nie mają charakteru wyczerpującego. Pracuję nad rozbudową tego miejsca. Dodaję nowe hasła, aktualizuję już istniejące, a także koryguję napotkane błędy. Wszystko po to, aby zebrać w jednym miejscu najważniejsze informacje dotyczące płatności bezgotówkowych. Dokładam starań, aby treść powyższego hasła była aktualna. Jeżeli uważasz, że mogłem zrobić coś lepiej lub powinienem dodać brakujące treści, koniecznie odezwij się do mnie: Kontakt. W ten sposób pomagasz w rozbudowaniu bazy informacji, z której mogą korzystać wszyscy zainteresowani bez ograniczeń!