Rozliczenie like-for-like

Metoda rozliczania zaakceptowanych transakcji przez agenta rozliczeniowego. Polega na udostępnieniu dla merchanta możliwości akceptowania transakcji w różnych walutach, a następnie dokonania rozliczenia tych transakcji w walucie akceptacji. Rozliczenie like-for-like pozwala na uniknięcie opłat związanych z przewalutowaniem.

Rozliczenie like-for-like jest skierowane do merchantów, którzy akceptują płatności bezgotówkowe w różnych walutach w ramach jednego konta kupieckiego. Zazwyczaj prowadzą oni swoją sprzedaż na zagranicznych rynkach (np. na obszarze państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub w kraju rejestracji i prowadzenia działalności posiadają wielu klientów z kartami płatniczymi wydanymi przez zagranicznych wydawców.

Rozliczenie wszystkich przyjętych transakcji do jednej waluty w sposób zbiorczy oznaczałoby konieczność nałożenia przez agenta rozliczeniowego opłaty za przewalutowanie (ang. mark-up). Ponadto wahania kursów walut mogą wpływać niekorzystnie na łączną wartość transakcji po przewalutowaniu. Zastosowanie rozliczenia like-for-like oznacza, że transakcje zaakceptowane w danej walucie zostaną w niej rozliczone. Dla przykładu transakcje przyjęte w GBP zostaną rozliczone w GBP, transakcje w USD zostaną rozliczone w USD i analogicznie w przypadku innych walut.

Takie rozwiązanie wymaga posiadania przez merchanta rachunków bankowych dedykowanych poszczególnym walutom, gdzie agent rozliczeniowy dokona wypłaty po rozliczeniu zgromadzonych środków na koncie kupieckim. W efekcie merchant otrzyma więcej niż jeden przelew. Ostateczna liczba przelewów jest uzależniona od dostępnych dla merchanta walut do rozliczeń oraz innych czynników (np. brak obrotu w EUR nie wygeneruje przelewu w EUR w danym cyklu wypłaty dla merchanta).

Warto dodać, że zastosowanie rozliczenia like-for-like pozwala na uniknięcie przewalutowania zarówno dla posiadacza karty, jak i merchanta. Posiadacz karty dzięki temu rozwiązaniu dokona zakupu w walucie rozliczeniowej swojej karty bez obawy o ukryte koszty lub niekorzystny kurs wymiany waluty. Podobnie jest w przypadku merchanta, który otrzyma przelew od agenta rozliczeniowego w walucie akceptacji transakcji, co pozwala uniknąć opłaty za przewalutowanie.

To zagadnienie wymaga aktualizacji?

Podane informacje stanowią formę wprowadzenia do prezentowanego tematu i nie mają charakteru wyczerpującego. Pracuję nad rozbudową tego miejsca. Dodaję nowe hasła, aktualizuję już istniejące, a także koryguję napotkane błędy. Wszystko po to, aby zebrać w jednym miejscu najważniejsze informacje dotyczące płatności bezgotówkowych. Dokładam starań, aby treść powyższego hasła była aktualna. Jeżeli uważasz, że mogłem zrobić coś lepiej lub powinienem dodać brakujące treści, koniecznie odezwij się do mnie: Kontakt. W ten sposób pomagasz w rozbudowaniu bazy informacji, z której mogą korzystać wszyscy zainteresowani bez ograniczeń!