WhatsApp Pay

Funkcjonalność zawarta w aplikacji mobilnej WhatsApp, która umożliwia przeprowadzanie transferów środków pieniężnych pomiędzy użytkownikami systemu płatności. Aktualnie rozwiązanie to funkcjonuje w fazie testowej na rynku indyjskim.

Systemem płatności, na którym oparto działanie WhatsApp Pay jest UPI (ang. Unified Payment Interface). Komunikator jest uczestnikiem tego systemu. Oznacza to, że nie rozlicza bezpośrednio przeprowadzonych transakcji. Za część związaną z rozliczeniami odpowiada członek tego systemu. Członkami systemu UPI są banki. W tym zakresie WhatsApp współpracuje z lokalnym bankiem ICICI Bank. Więcej informacji na temat znajdziesz pod hasłem „UPI”.

To zagadnienie wymaga aktualizacji?

Podane informacje stanowią formę wprowadzenia do prezentowanego tematu i nie mają charakteru wyczerpującego. Pracuję nad rozbudową tego miejsca. Dodaję nowe hasła, aktualizuję już istniejące, a także koryguję napotkane błędy. Wszystko po to, aby zebrać w jednym miejscu najważniejsze informacje dotyczące płatności bezgotówkowych. Dokładam starań, aby treść powyższego hasła była aktualna. Jeżeli uważasz, że mogłem zrobić coś lepiej lub powinienem dodać brakujące treści, koniecznie odezwij się do mnie: Kontakt. W ten sposób pomagasz w rozbudowaniu bazy informacji, z której mogą korzystać wszyscy zainteresowani bez ograniczeń!