Odbiorca (niebędący konsumentem) usługi płatniczej świadczonej przez agenta rozliczeniowego. Inna nazwa w użyciu określająca akceptanta – ang. merchant. Termin ten odnosi się do podmiotu, który przeszedł pozytywną weryfikację przez agenta rozliczeniowego i pomiędzy tymi stronami obowiązuje umowa na akceptację oraz rozliczanie płatności bezgotówkowych.

Akceptant otrzymuje od agenta rozliczeniowego tzw. konto kupieckie czyli indywidualny rachunek do rozliczeń, który jednocześnie identyfikuję akceptanta w systemie wewnętrznym i  pozwala na integrację płatności bezgotówkowych.

To zagadnienie wymaga aktualizacji?

Podane informacje stanowią formę wprowadzenia do prezentowanego tematu i nie mają charakteru wyczerpującego. Pracuję nad rozbudową tego miejsca. Dodaję nowe hasła, aktualizuję już istniejące, a także koryguję napotkane błędy. Wszystko po to, aby zebrać w jednym miejscu najważniejsze informacje dotyczące płatności bezgotówkowych. Dokładam starań, aby treść powyższego hasła była aktualna. Jeżeli uważasz, że mogłem zrobić coś lepiej lub powinienem dodać brakujące treści, koniecznie odezwij się do mnie: Kontakt. W ten sposób pomagasz w rozbudowaniu bazy informacji, z której mogą korzystać wszyscy zainteresowani bez ograniczeń!