Challenger bank

Określenie używane w stosunku do instytucji finansowej lub banku, który posiada odpowiednią licencję na prowadzenie swojej działalności finansowej wydaną przez uprawniony organ obejmującą dany kraj lub region funkcjonowania. W Europie challenger bank zazwyczaj oznacza instytucję pieniądza elektronicznego.

Challenger bank charakteryzuje się przeniesieniem pełnej obsługi do Internetu. Dzięki zdalnej formie oferowania swoich usług i tym samym redukcji kosztów operacyjnych, możliwe jest zaoferowanie klientom dodatkowych usług. Jest to kolejna cecha charakterystyczna tego typu podmiotu. Ponadto bank ten skupia swoją działalność na oferowaniu funkcjonalności, które dotychczas nie były dostępne w tradycyjnej bankowości lub są dostępne, jednak w ograniczonym zakresie. Challenger bank jest często definiowany przez oferowaną aplikację mobilną. Większość podmiotów tego typu umożliwia zarządzanie wydanym rachunkiem oraz przypisaną do niego kartą debetową wyłącznie z poziomu dedykowanej aplikacji.

To zagadnienie wymaga aktualizacji?

Podane informacje stanowią formę wprowadzenia do prezentowanego tematu i nie mają charakteru wyczerpującego. Pracuję nad rozbudową tego miejsca. Dodaję nowe hasła, aktualizuję już istniejące, a także koryguję napotkane błędy. Wszystko po to, aby zebrać w jednym miejscu najważniejsze informacje dotyczące płatności bezgotówkowych. Dokładam starań, aby treść powyższego hasła była aktualna. Jeżeli uważasz, że mogłem zrobić coś lepiej lub powinienem dodać brakujące treści, koniecznie odezwij się do mnie: Kontakt. W ten sposób pomagasz w rozbudowaniu bazy informacji, z której mogą korzystać wszyscy zainteresowani bez ograniczeń!