Intraregionalna transakcja płatnicza

Transgraniczna transakcja płatnicza, która spełnia dwie cechy. Po pierwsze agent rozliczeniowy oraz bank-wydawca prowadzą działalność w różnych państwach. Po drugie zarówno państwo agenta rozliczeniowego, jak i państwo banku-wydawcy wchodzą łącznie w skład tego samego regionu (np. Europejskiego Obszaru Gospodarczego). Termin odnosi się do transakcji z fizycznym oraz bez fizycznego użycia karty (CNP). Inna nazwa w użyciu, to transakcja Intra.

W zakresie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, EOG (ang. EEA) transakcje Intra można rozpatrywać w dwóch wymiarach:

1. Intra-EEA

Transakcja mająca miejsce w lokalizacji akceptującej płatności kartą w innym kraju niż kraj, w którym została wydana karta płatnicza w zakresie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

2. Intra non-EEA

Transakcja mająca miejsce w lokalizacji akceptującej płatności kartą w innym kraju niż kraj, w którym została wydana karta płatnicza. W tym schemacie wyłącznie jedna strona powinna być członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego (agent rozliczeniowy lub bank-wydawca). Druga strona może prowadzić swoją działalność w państwie niebędącym częścią EOG, jednak znajdującego się na terytorium Europy (agent rozliczeniowy lub bank-wydawca).

To zagadnienie wymaga aktualizacji?

Podane informacje stanowią formę wprowadzenia do prezentowanego tematu i nie mają charakteru wyczerpującego. Pracuję nad rozbudową tego miejsca. Dodaję nowe hasła, aktualizuję już istniejące, a także koryguję napotkane błędy. Wszystko po to, aby zebrać w jednym miejscu najważniejsze informacje dotyczące płatności bezgotówkowych. Dokładam starań, aby treść powyższego hasła była aktualna. Jeżeli uważasz, że mogłem zrobić coś lepiej lub powinienem dodać brakujące treści, koniecznie odezwij się do mnie: Kontakt. W ten sposób pomagasz w rozbudowaniu bazy informacji, z której mogą korzystać wszyscy zainteresowani bez ograniczeń!