Cyfra kontrolna PAN

Ostatnia cyfra w numerze karty płatniczej (ang. checksum) obliczona na podstawie algorytmu Luhna. Nazwa pochodzi od nazwiska niemieckiego naukowca, Hansa Petera Luhna. Cyfra kontrolna pozwala na weryfikację poprawności wprowadzonego numeru karty płatniczej, np. dla płatności e-commerce. W przypadku błędnego numeru, formularz bramki płatności wyświetli komunikat o niepoprawnym numerze karty płatniczej po weryfikacji za pomocą algorytmu Luhna.

Walidacja ciągu cyfr odbywa się przez podstawienie mnożników podstawionych do poszczególnych cyfr karty płatniczej. Wykonujemy mnożenie przez 2 rozpoczynając od przedostatniej cyfry. Następnie przesuwamy się co dwie pozycje w lewo mnożąc cyfry odpowiednio przez 2. W przypadku wyniku mnożenia będącego liczbą, sumujemy cyfry tworzące daną liczbę (np. wynik 12 to 1+3=3). Pominięte cyfry numeru karty w trakcie przesuwania w lewą stronę (w tym ostatnią cyfrę) mnożymy przez 1. Sumujemy wyniki mnożenia zarówno przez 2 i 1. Wynik sumowania powinien być podzielny przez 10. Jeżeli wynik dzielenia jest liczbą całkowitą, to sprawdzany numer karty płatniczej jest prawidłowy. Jeżeli chcemy obliczyć ostatnią liczbę będącą sumą kontrolną posiadając jedynie numer karty od pierwszej do przedostatniej cyfry, to zasada działania jest bardzo podobna. Posiadając końcową sumę wyników z mnożenia poszczególnych cyfry odpowiednio przez 1 lub 2 (z pominięciem ostatniej cyfry, którą zamierzamy obliczyć), wykonujemy dzielenie przez 10. W kolejnym kroku resztę z dzielenia odejmujemy od 10. Wynik odejmowania to szukana suma kontrolna.

To zagadnienie wymaga aktualizacji?

Podane informacje stanowią formę wprowadzenia do prezentowanego tematu i nie mają charakteru wyczerpującego. Pracuję nad rozbudową tego miejsca. Dodaję nowe hasła, aktualizuję już istniejące, a także koryguję napotkane błędy. Wszystko po to, aby zebrać w jednym miejscu najważniejsze informacje dotyczące płatności bezgotówkowych. Dokładam starań, aby treść powyższego hasła była aktualna. Jeżeli uważasz, że mogłem zrobić coś lepiej lub powinienem dodać brakujące treści, koniecznie odezwij się do mnie: Kontakt. W ten sposób pomagasz w rozbudowaniu bazy informacji, z której mogą korzystać wszyscy zainteresowani bez ograniczeń!