Application identifier AID

Zbiór metod weryfikacji posiadacza karty płatniczej (CVM), który określa się terminem aplikacji (AID, od ang. application identifier). Każda aplikacja jest oznaczona numerem identyfikacyjnym i definiuje spełnienie określonych warunków. AID jest zapisana w mikroprocesorze karty płatniczej, w terminalu płatniczym oraz bankomacie.

Każdy z tych nośników może posiadać jedną lub więcej aplikacji identyfikujących (z wyłączeniem bankomatu, który posiada jeden AID, tj. weryfikację posiadacza karty za pomocą kodu PIN w trybie online). W przypadku dostępności dwóch tożsamych aplikacji, na karcie oraz terminalu płatniczym lub bankomacie, transakcja zostanie zweryfikowana za pośrednictwem jednej z metod CVM znajdujących się w tożsamej aplikacji. Na wybór właściwej metody weryfikacji wpływ ma wiele czynników technicznych, okoliczności, w których następuje weryfikacja czy w końcu, ograniczeń narzuconych zarówno przez agenta rozliczeniowego, jak i bank wydający daną kartę płatniczą.

To zagadnienie wymaga aktualizacji?

Podane informacje stanowią formę wprowadzenia do prezentowanego tematu i nie mają charakteru wyczerpującego. Pracuję nad rozbudową tego miejsca. Dodaję nowe hasła, aktualizuję już istniejące, a także koryguję napotkane błędy. Wszystko po to, aby zebrać w jednym miejscu najważniejsze informacje dotyczące płatności bezgotówkowych. Dokładam starań, aby treść powyższego hasła była aktualna. Jeżeli uważasz, że mogłem zrobić coś lepiej lub powinienem dodać brakujące treści, koniecznie odezwij się do mnie: Kontakt. W ten sposób pomagasz w rozbudowaniu bazy informacji, z której mogą korzystać wszyscy zainteresowani bez ograniczeń!