Offline plaintext PIN

Jedna z metod CVM, której użycie ma na celu weryfikację posiadacza karty płatniczej. Polega na wprowadzeniu kodu PIN przy pomocy klawiatury terminala płatniczego. Kod PIN w formie niezaszyfrowanej jest przekazywany do mikroprocesora karty, gdzie przechowywany jest prawidłowy kod PIN. Mikroprocesor weryfikuje poprawność wprowadzonego kodu z klawiatury.

W tej metodzie nie jest wymagane aktywne połączenie z Internetem, bowiem terminal nie łączy się z wydawcą karty poprzez agenta rozliczeniowego w celu zweryfikowania poprawności wprowadzonego kodu. Poprzez brak konieczności weryfikacji online z bankiem takich informacji jak dostępność środków na pokrycie transakcji oraz prawidłowość wprowadzonego kodu PIN, metoda ta jest obarczona dużym ryzykiem nadużycia zarówno ze strony posiadacza karty, jak i osobę trzecią, która w sposób nieuprawniony posługuje się kartą. Ponadto terminale płatnicze stosujące tę metodę komunikują się z mikroprocesorem karty wysyłając dane statyczne. Terminal nie musi szyfrować danych, wobec tego produkcja takiego urządzenia jest zdecydowanie tańsza, niż urządzenia będącego w stanie odczytywać dane dynamiczne. Niemniej jednak metoda weryfikacji offline w postaci niezaszyfrowanego kodu PIN może być stosowana, a tym samym wspierana przez terminale płatnicze, pomimo ryzyka jakie niesie ze sobą stosowanie tej metody.

To zagadnienie wymaga aktualizacji?

Podane informacje stanowią formę wprowadzenia do prezentowanego tematu i nie mają charakteru wyczerpującego. Pracuję nad rozbudową tego miejsca. Dodaję nowe hasła, aktualizuję już istniejące, a także koryguję napotkane błędy. Wszystko po to, aby zebrać w jednym miejscu najważniejsze informacje dotyczące płatności bezgotówkowych. Dokładam starań, aby treść powyższego hasła była aktualna. Jeżeli uważasz, że mogłem zrobić coś lepiej lub powinienem dodać brakujące treści, koniecznie odezwij się do mnie: Kontakt. W ten sposób pomagasz w rozbudowaniu bazy informacji, z której mogą korzystać wszyscy zainteresowani bez ograniczeń!