Dopłata do transakcji kartą płatniczą dla posiadacza karty ustalona przez merchanta w celu pokrycia kosztów związanych z akceptacją płatności

Jest to dodatkowa opłata określona jako wartość procentowa od wartości transakcji lub stała bez względu na wartość transakcji. Doliczanie surcharge w Unii Europejskiej zostało zabronione systemowo wraz z wejściem w życie Dyrektywy PSD2. W Polsce prawo zaczęło obowiązywać w wyniku implementacji przepisów europejskich na grunt prawa krajowego poprzez nowelizację Ustawy o usługach płatniczych. Zakaz dotyczy stosowania dopłat dla kart debetowych i kredytowych wydanych dla posiadaczy indywidualnych.

To zagadnienie wymaga aktualizacji?

Podane informacje stanowią formę wprowadzenia do prezentowanego tematu i nie mają charakteru wyczerpującego. Pracuję nad rozbudową tego miejsca. Dodaję nowe hasła, aktualizuję już istniejące, a także koryguję napotkane błędy. Wszystko po to, aby zebrać w jednym miejscu najważniejsze informacje dotyczące płatności bezgotówkowych. Dokładam starań, aby treść powyższego hasła była aktualna. Jeżeli uważasz, że mogłem zrobić coś lepiej lub powinienem dodać brakujące treści, koniecznie odezwij się do mnie: Kontakt. W ten sposób pomagasz w rozbudowaniu bazy informacji, z której mogą korzystać wszyscy zainteresowani bez ograniczeń!