Karta korporacyjna

Rodzaj karty płatniczej komercyjnej, która jest wydawana na rzecz przedsiębiorstw lub jednostek sektora publicznego, której wykorzystanie jest ograniczone do wydatków służbowych. Podobnie jak w przypadku karty biznesowej, głównym adresatem karty korporacyjnej jest podmiot działający w sferze biznesu. Główną różnicą między kartą biznesową jest zorientowanie kart korporacyjnych na odbiorcę prowadzącego działalność na większą skalę niż typowy mikroprzedsiębiorca lub MŚP. Oznacza to, że odbiorcami kart korporacyjnych są duże przedsiębiorstwa.

Karta korporacyjna może służyć zarówno do płatności za towary i usługi, jak również do wypłat gotówki z bankomatu na cele związane z działalnością przedsiębiorstwa. Jest to karta, którą posługuje się pracownik lub kadra zarządzająca w danym przedsiębiorstwie. Pozwala na monitorowanie poniesionych wydatków przez pracodawcę, w szczególności dotyczących delegacji pracowników. Na karcie znajduje się nazwa podmiotu, dla którego wydano kartę korporacyjną wraz z imieniem i nazwiskiem jej posiadacza.

Wydawcy kart korporacyjnych oferują dodatkowe usługi, zniżki, udział w programach partnerskich dla posiadaczy tego rodzaju karty. Koszty związane z posiadaniem oraz użytkowaniem karty są wysokie, w porównaniu do kart indywidualnych, a także biznesowych.

To zagadnienie wymaga aktualizacji?

Podane informacje stanowią formę wprowadzenia do prezentowanego tematu i nie mają charakteru wyczerpującego. Pracuję nad rozbudową tego miejsca. Dodaję nowe hasła, aktualizuję już istniejące, a także koryguję napotkane błędy. Wszystko po to, aby zebrać w jednym miejscu najważniejsze informacje dotyczące płatności bezgotówkowych. Dokładam starań, aby treść powyższego hasła była aktualna. Jeżeli uważasz, że mogłem zrobić coś lepiej lub powinienem dodać brakujące treści, koniecznie odezwij się do mnie: Kontakt. W ten sposób pomagasz w rozbudowaniu bazy informacji, z której mogą korzystać wszyscy zainteresowani bez ograniczeń!