Karta wpłatnicza

Karta z przeznaczeniem do przyjmowania płatności bezgotówkowych. Nie posiada funkcji standardowej karty płatniczej, lecz jest zamiennikiem dla terminala płatniczego. Umożliwia inicjowanie przelewu po jej zbliżeniu do urządzenia mobilnego (np. smartfonu, tabletu) z aktywnym modułem komunikacyjnym NFC. Posiadacz karty wpłatniczej może być określony jako akceptant płatności, natomiast właściciel urządzenia jako płatnik. Jedyną wspólną cechą karty wpłatniczej i karty płatniczej są ich wymiary i ewentualnie materiał, z którego zostały wykonane.

Karta wpłatnicza posiada wbudowany tzw. NFC tag, czyli zapis informacji odbieranych przez urządzenie mobilne w momencie, gdy karta znajduje się w jego bliskiej odległości. Jeżeli urządzenie posiada włączony moduł NFC, następuje aktywacja na urządzeniu funkcji wywołanej przez polecenie zapisane w tagu NFC karty wpłatniczej. W efekcie, na ekranie urządzenia zostaje wyświetlona strona internetowa z formularzem płatności oraz dostępnymi metodami płatności. Właściciel urządzenia może wskazać w formularzu np. kwotę przelewu, a następnie dokonać płatności za pośrednictwem wybranej metody (np. pay by link, karta płatnicza).

W przypadku korzystania z karty wpłatniczej, sposób działania można porównać do płatności w e-commerce, gdzie na koniec zakupów klient zostaje przekierowany do strony z podsumowaniem i dostępnymi metodami płatności. Inaczej pisząc, karta wpłatnicza jest wyłącznie nośnikiem linku do takiego „sklepu” internetowego, a proces płatności odbywa się w całości na urządzeniu jego posiadacza. W przypadku, gdy urządzenie nie jest wyposażone w komunikację NFC, karta wpłatnicza może posiadać widoczny kod QR. Właściciel urządzenia może sfotografować kod za pomocą odpowiedniej aplikacji odczytującej takie kody. Skutek będzie identyczny jak w przypadku skorzystania z NFC, a mianowicie urządzenie otworzy specjalnie przygotowaną stronę, na której można zrealizować płatność.

Pomysłodawcą zasady działania karty wpłatniczej jest zrzutka.pl, podmiot działający w branży finansowania społecznościowego (ang. crowdfunding). Karta wpłatnicza jest przypisana do wybranej zbiórki prowadzonej na portalu zrzutka.pl. Oznacza to, że taka karta może zostać wydana organizatorowi zbiórki w celu zbierania funduszy na osiągnięcie wyznaczonego celu. Organizatorem może być osoba fizyczna. Jednakże zrzutka.pl to również krajowa instytucja płatnicza, dlatego karta wpłatnicza jest rozwiązaniem skierowanym także do przedsiębiorców chcących akceptować płatności w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

To zagadnienie wymaga aktualizacji?

Podane informacje stanowią formę wprowadzenia do prezentowanego tematu i nie mają charakteru wyczerpującego. Pracuję nad rozbudową tego miejsca. Dodaję nowe hasła, aktualizuję już istniejące, a także koryguję napotkane błędy. Wszystko po to, aby zebrać w jednym miejscu najważniejsze informacje dotyczące płatności bezgotówkowych. Dokładam starań, aby treść powyższego hasła była aktualna. Jeżeli uważasz, że mogłem zrobić coś lepiej lub powinienem dodać brakujące treści, koniecznie odezwij się do mnie: Kontakt. W ten sposób pomagasz w rozbudowaniu bazy informacji, z której mogą korzystać wszyscy zainteresowani bez ograniczeń!