Karta wielowalutowa

Karta umożliwiająca płatności bezgotówkowe w ramach powiązanego z kartą głównego rachunku bankowego oraz subkont rozliczanych w zagranicznych walutach. Środki zgromadzone w różnych walutach są dostępne za pośrednictwem jednej karty płatniczej.

Karta wielowalutowa pozwala na płatność w obcej walucie oraz rozliczenia w walucie transakcji. Rozwiązanie to pozwala na eliminację kosztów związanych z przewalutowaniem. Ponieważ waluta akceptacji i rozliczenia nie różnią się od siebie, opłaty związane z różnicą w kursach walut lub opłaty dodatkowe za procesowanie transakcji nie występują.

W zależności od banku i wybranej oferty zazwyczaj występują prowizje za przelewy pomiędzy poszczególnymi subkontami. Posiadacz karty może zdecydować, w której z dostępnych walut będą rozliczane przeprowadzone transakcje (bez względu na walutę akceptacji). Najczęściej jednak rozliczanie transakcji z użyciem karty wielowalutowej opiera się na zasadzie like-for-like. Karta „rozpoznaje” walutę akceptacji, a następnie bank dokonuje rozliczenia w tej samej walucie, pod warunkiem że jest to jedna z dostępnych walut do rozliczeń dla posiadacza karty.

Ponadto rozliczenie transakcji kartą wielowalutową w walucie akceptacji jest możliwe wyłącznie jeżeli na danym subkoncie znajduje się wystarczająca liczbą środków na pokrycie wartości transakcji. Dla przykładu, transakcja w wysokości 10 GBP zostanie rozliczona na subkoncie dedykowanym tej walucie, jeżeli znajduje się na nim co najmniej 10 GBP. W przypadku braku wystarczających środków transakcja będzie rozliczona na głównym rachunku bankowym (np. złotówkowym).

Karty wielowalutowe to rozwiązanie szczególnie przydatne wśród podróżujących za granicę oraz korzystających z karty płatniczej jako główny środek płatniczy. Użycie karty wielowalutowej pozwala na zminimalizowanie opłat, jakie wiążą się z płatnościami w różnych walutach. Karta wielowalutowa może występować w ofercie banków w wielu wariantach, które dają posiadaczowi dodatkowe korzyści, takie jak zniżki na noclegi, transport i posiłki. W takiej konfiguracji karta wielowalutowa to jednocześnie karta podróżna.

To zagadnienie wymaga aktualizacji?

Podane informacje stanowią formę wprowadzenia do prezentowanego tematu i nie mają charakteru wyczerpującego. Pracuję nad rozbudową tego miejsca. Dodaję nowe hasła, aktualizuję już istniejące, a także koryguję napotkane błędy. Wszystko po to, aby zebrać w jednym miejscu najważniejsze informacje dotyczące płatności bezgotówkowych. Dokładam starań, aby treść powyższego hasła była aktualna. Jeżeli uważasz, że mogłem zrobić coś lepiej lub powinienem dodać brakujące treści, koniecznie odezwij się do mnie: Kontakt. W ten sposób pomagasz w rozbudowaniu bazy informacji, z której mogą korzystać wszyscy zainteresowani bez ograniczeń!