Merchant Level Salesperson MLS

Przedstawiciel handlowy oferujący usługę acquiringu (ang. merchant level salesperson) zarówno w modelu sprzedaży bezpośredniej jak i pośredniej. MLS to osoba, która pozyskuje potencjalnego merchanta, kontaktuje się z nim, przedstawia ofertę handlową oraz ustala szczegółowe warunku współpracy.

Większość przedstawicieli handlowych pozyskuje nowego merchanta pracując w systemie prowizyjnym lub będąc pracownikiem agenta rozliczeniowego, bądź partnera handlowego, z którym dany agent współpracuje. MLS to pierwszy punkt kontaktu dla nowego merchanta. Na tym etapie współpracy kluczowe znaczenie ma wypracowana opinia o dostawcy usług oferowanych przez przedstawiciela handlowego w środowisku jako firmy godnej zaufania. W szczególności jeżeli merchant pojawia się z polecenia. Ponadto ważnym elementem pozostaje tzw. pierwsze wrażenie czyli stworzenie obrazu przedstawiciela handlowego jako profesjonalisty. Warto wspomnieć, że schematem najbardziej efektywnym dla agenta rozliczeniowego lub partnera handlowego będzie zbudowanie jak największej siatki kontaktów w modelu prowizyjnym.

Klasyczny przykład MLS dla kanału POS, to sklep oferujący sprzedaż kas fiskalnych. Potencjalny merchant, który zdecyduje się na kupno nowej kasy fiskalnej otrzyma jednocześnie od sprzedawcy w sklepie (czyli od MLS) propozycję oferty handlowej na terminal płatniczy partnera, z którym ten sprzedawca współpracuje.

To zagadnienie wymaga aktualizacji?

Podane informacje stanowią formę wprowadzenia do prezentowanego tematu i nie mają charakteru wyczerpującego. Pracuję nad rozbudową tego miejsca. Dodaję nowe hasła, aktualizuję już istniejące, a także koryguję napotkane błędy. Wszystko po to, aby zebrać w jednym miejscu najważniejsze informacje dotyczące płatności bezgotówkowych. Dokładam starań, aby treść powyższego hasła była aktualna. Jeżeli uważasz, że mogłem zrobić coś lepiej lub powinienem dodać brakujące treści, koniecznie odezwij się do mnie: Kontakt. W ten sposób pomagasz w rozbudowaniu bazy informacji, z której mogą korzystać wszyscy zainteresowani bez ograniczeń!