Terminal ID TID

Numer identyfikujący akceptanta utworzony przez agenta rozliczeniowego na podstawie umowy z tym akceptantem o akceptację, procesowanie i rozliczanie transakcji bezgotówkowych.

Pełni podobną rolę jak w przypadku Merchant ID. Posiadanie numeru TID pozwala zlokalizować akceptanta w systemie, procesować prawidłowo transakcje tego akceptanta oraz dokonywać rozliczeń jego transakcji. Jest to niezbędny numer identyfikacyjny, który akceptant powinien uzyskać od agenta rozliczeniowego, jeżeli zamierza uruchomić bezgotówkową formę zapłaty w swoim punkcie sprzedaży.

Numer TID identyfikuje punkt sprzedaży i przypisany do niego terminal płatniczy. Odnosi się do płatności tzw. in-store, tj. przyjmowania transakcji bezgotówkowych na klasycznych terminalach płatniczych.

To zagadnienie wymaga aktualizacji?

Podane informacje stanowią formę wprowadzenia do prezentowanego tematu i nie mają charakteru wyczerpującego. Pracuję nad rozbudową tego miejsca. Dodaję nowe hasła, aktualizuję już istniejące, a także koryguję napotkane błędy. Wszystko po to, aby zebrać w jednym miejscu najważniejsze informacje dotyczące płatności bezgotówkowych. Dokładam starań, aby treść powyższego hasła była aktualna. Jeżeli uważasz, że mogłem zrobić coś lepiej lub powinienem dodać brakujące treści, koniecznie odezwij się do mnie: Kontakt. W ten sposób pomagasz w rozbudowaniu bazy informacji, z której mogą korzystać wszyscy zainteresowani bez ograniczeń!