Płatność in-flight IFC

Termin odnoszący się do sprzedaży prowadzonej na pokładzie samolotu zarówno produktów, jak i usług. Przykładem transakcji IFC (ang. in-flight commerce) jest oferowanie posiłków i napojów, możliwość oglądania telewizji i słuchania radia w trakcie lotu, sprzedaż perfum, udział w grach losowych, czasowy dostęp do Internetu i inne.

Transakcje, w zależności od danej linii lotniczej, mogą odbywać się w formie gotówkowej oraz bezgotówkowej. W przypadku użycia karty, płatności IFC zazwyczaj odbywają się w trybie offline. Jeżeli na pokładzie samolotu możliwy jest dostęp do Internetu satelitarnego, autoryzacja płatności przebiega w czasie rzeczywistym. Transakcje przeprowadzone w trybie offline są rozliczane poprzez wykonanie czynności tzw. „zamknięcia dnia” na terminalu płatniczym przez załogę samolotu po lądowaniu, gdy dostępne jest połączenie z Internetem. Sprzedaż IFC w trybie offline charakteryzuje się wysokim ryzykiem nadużycia po stronie podróżnych. Najczęściej ryzyko polega na nieuprawnionym posłużeniu się kartą płatniczą lub braku wystarczających środków zgromadzonych na rachunku bankowym lub karcie w celu pokrycia wartości transakcji.

Ze względu na tryb przeprowadzania transakcji IFC i ewentualne nadużycia, wydany towar lub usługa w konsekwencji jest stratą da linii lotniczej. W przypadku transakcji na niewielką kwotę, terminal płatniczy w samolocie nie wymaga dodatkowej weryfikacji posiadacza karty. Z kolei transakcje na wyższe kwoty (np. w pierwszej klasie lub biznesowej), będą weryfikowana poprzez zastosowanie autoryzacji, w szczególności poprzez wprowadzenie kodu PIN karty na klawiaturze terminala płatniczego.

Wysokość kwoty, od której stosuje się weryfikację kodem PIN jest uzależniona przede wszystkim od organizacji kartowej, regulacji prawnych w kraju banku-wydawcy karty, ale także od merchanta (linii lotniczej), który w porozumieniu z agentem rozliczeniowym może mieć wpływ na wysokość progu kwotowego.

To zagadnienie wymaga aktualizacji?

Podane informacje stanowią formę wprowadzenia do prezentowanego tematu i nie mają charakteru wyczerpującego. Pracuję nad rozbudową tego miejsca. Dodaję nowe hasła, aktualizuję już istniejące, a także koryguję napotkane błędy. Wszystko po to, aby zebrać w jednym miejscu najważniejsze informacje dotyczące płatności bezgotówkowych. Dokładam starań, aby treść powyższego hasła była aktualna. Jeżeli uważasz, że mogłem zrobić coś lepiej lub powinienem dodać brakujące treści, koniecznie odezwij się do mnie: Kontakt. W ten sposób pomagasz w rozbudowaniu bazy informacji, z której mogą korzystać wszyscy zainteresowani bez ograniczeń!