Card Not Present CNP

Transakcja bezgotówkowa przeprowadzona bez fizycznej obecności karty w punkcie sprzedaży. Termin CNP jest skrótem od określenia z ang. card not present. Przykładem transakcji CNP jest zakup w sklepie internetowym, gdzie posiadacz karty płatniczej przekazuje dane swojej karty niezbędne do autoryzacji przez formularz w przeglądarce internetowej lub aplikacji w smartfonie.

Transakcje CNP są szczególnie narażone na próby oszustwa, na przykład w wyniku posłużenia się skradzionymi danymi karty płatniczej. Podmioty, które odpowiadają za procesowanie transakcji tego typu, wprowadzają dodatkowe zabezpieczenia. Podstawową metodą zabezpieczenia jest użycie Card Secure Code. Jest to zazwyczaj trzycyfrowy kod nadrukowany na karcie płatniczej. Innym sposobem zabezpieczenia transakcji CNP jest włączona usługa 3-D Secure, która pełni funkcję podobną do kodu PIN.

Transakcje CNP, poza sklepami internetowymi, mogą być także przeprowadzane manualnie przez merchanta w wyniku otrzymania od posiadacza karty pełnych danych karty drogą mailową, przez telefon lub faksem (np. w celu opłacenia pobytu w hotelu). Proces ten określa się jako transakcję MOTO (ang. mail order telephone order). W takim przypadku transakcja jest inicjowana przez merchanta na wniosek posiadacza karty. Jest to nadal rodzaj transakcji CNP, ponieważ proces odbywa się w sposób zdalny.

To zagadnienie wymaga aktualizacji?

Podane informacje stanowią formę wprowadzenia do prezentowanego tematu i nie mają charakteru wyczerpującego. Pracuję nad rozbudową tego miejsca. Dodaję nowe hasła, aktualizuję już istniejące, a także koryguję napotkane błędy. Wszystko po to, aby zebrać w jednym miejscu najważniejsze informacje dotyczące płatności bezgotówkowych. Dokładam starań, aby treść powyższego hasła była aktualna. Jeżeli uważasz, że mogłem zrobić coś lepiej lub powinienem dodać brakujące treści, koniecznie odezwij się do mnie: Kontakt. W ten sposób pomagasz w rozbudowaniu bazy informacji, z której mogą korzystać wszyscy zainteresowani bez ograniczeń!