Visa Dispute Monitoring Program VDMP

Visa Dispute Monitoring Program (VDMP) to program o charakterze monitoringowym stworzony przez organizację płatniczą Visa. Założeniem jest kontrola punktów sprzedaży merchantów, które generują ponadprzeciętną liczbę chargebacków oraz przekraczają ustalony próg współczynnika obciążeń. Akceptanci zostają umieszczeni na listę VDMP.

Visa określa warunki jakie powinny zostać spełnione w ramach programu. Visa informuje agenta rozliczeniowego o wpisaniu merchanta na listę VDMP. Natomiast agent ma obowiązek przekazać otrzymaną informację do merchanta. W ramach programu funkcjonują dwa podprogramy, które odpowiadają skali przekroczonego progu. Pierwszy z nich to program standardowy, czyli pierwszy stopień wyznaczający działania niezbędne do podjęcia w celu redukcji liczby chargebacków. Jeżeli działania naprawcze okazują się nieskuteczne, a współczynnik chargebacków nadal wzrasta w kolejnych miesiącach, wówczas zastosowanie ma drugi podprogram. Szczegółowe informacje dotyczące warunków poszczególnych podprogramów określają regulacje Visa (zob. Visa Core Rules and Visa Products).

To zagadnienie wymaga aktualizacji?

Podane informacje stanowią formę wprowadzenia do prezentowanego tematu i nie mają charakteru wyczerpującego. Pracuję nad rozbudową tego miejsca. Dodaję nowe hasła, aktualizuję już istniejące, a także koryguję napotkane błędy. Wszystko po to, aby zebrać w jednym miejscu najważniejsze informacje dotyczące płatności bezgotówkowych. Dokładam starań, aby treść powyższego hasła była aktualna. Jeżeli uważasz, że mogłem zrobić coś lepiej lub powinienem dodać brakujące treści, koniecznie odezwij się do mnie: Kontakt. W ten sposób pomagasz w rozbudowaniu bazy informacji, z której mogą korzystać wszyscy zainteresowani bez ograniczeń!