Open-loop transit

Model płatności kartą płatniczą za przejazdy w transporcie masowym, który opiera się na technologii Mass Transit Transactions (MTT). W ramach tej metody płatność za bilet zarówno w transporcie publicznym, jak i prywatnym jest możliwa z wykorzystaniem karty płatniczej. Zakupiony bilet wraz z dodatkowymi informacjami (np. jego ważność) zostaje zapisany w systemie centralnym danego przewoźnika, który korzysta z modelu otwartego MTT. Karta płatnicza, którą dokonano zakupu jest nośnikiem informacji, który umożliwia powiązanie ze sobą danych z systemie centralnym przewoźnika, a tym samym kontrolę zakupionego biletu.

Zazwyczaj walidacja przejazdu odbywa się poprzez zbliżenie karty płatniczej do terminala okazanego przez kontrolera. Dane karty płatniczej zostają powiązane z zakupionym biletem, a przez to możliwe jest sprawdzenie ważność biletu na przejazd. Przeciwieństwem tego modelu jest model zamknięty (ang. closed-loop transit), w którym to przewoźnik wydaje kartę pasażera i ma bezpośredni wpływ na funkcjonowanie całego systemu biletowego. Wykorzystanie karty płatniczej w systemie zamkniętym nie jest możliwe. W tym schemacie jedynie karty pasażera wydane przez danego przewoźnika stanowią ważny dowód nabycia biletu na przejazd. Wykorzystanie takiej karty, w przeciwieństwie do modelu otwartego, jest możliwe wyłącznie u przewoźnika, który taką kartę wydał.

To zagadnienie wymaga aktualizacji?

Podane informacje stanowią formę wprowadzenia do prezentowanego tematu i nie mają charakteru wyczerpującego. Pracuję nad rozbudową tego miejsca. Dodaję nowe hasła, aktualizuję już istniejące, a także koryguję napotkane błędy. Wszystko po to, aby zebrać w jednym miejscu najważniejsze informacje dotyczące płatności bezgotówkowych. Dokładam starań, aby treść powyższego hasła była aktualna. Jeżeli uważasz, że mogłem zrobić coś lepiej lub powinienem dodać brakujące treści, koniecznie odezwij się do mnie: Kontakt. W ten sposób pomagasz w rozbudowaniu bazy informacji, z której mogą korzystać wszyscy zainteresowani bez ograniczeń!