Contactless

Metoda autoryzacji płatność bezgotówkowej poprzez zbliżenie karty płatniczej lub urządzenia wyposażonego w funkcję płatności zbliżeniowych do terminala płatniczego z wykorzystaniem poziomu zabezpieczeń oferowanego przez mikroprocesor w przypadku transakcji stykowej. O możliwości przeprowadzenia płatności bezstykowej informuje nas symbol na karcie płatniczej, który może przywoływać skojarzenia z oznaczeniem sieci bezprzewodowej, jednak w tym przypadku jest on skierowany w prawą stronę. Symbol ten został wprowadzony przez firmę EMVCo LLC.

Za funkcją zbliżeniową kryje się technologia oparta o fale radiowe, w skrócie RFID (ang. Radio-frequency identification). Technologia RFID znajduje zastosowanie w wielu branżach, nie tylko finansowej i posiada opracowane standardy charakteryzujące się odmiennymi właściwościami. RFID działa w trzech częstotliwościach, tj. niskiej (LF), wysokiej (HF) i ultra wysokiej (UHF). Płatności zbliżeniowe mogą być przyjmowane wyłącznie z wykorzystaniem częstotliwości wysokiej, a dokładniej 13,56 MHz, która pozwala na wymianę danych pomiędzy kartą, a terminalem płatniczym w odległości nieprzekraczającej zazwyczaj ok. 4 cm. Dla częstotliwości wysokiej opracowano dedykowany protokół komunikacyjny, NFC (ang. Near-field communication), na którym oparte są m.in. płatności bezgotówkowe. Korzystanie z karty wyposażonej w funkcję zbliżeniową wymaga wbudowanej anteny do przesyłu danych zapisanych w mikroprocesorze. Karty wyposażone w tę funkcjonalność zazwyczaj posiadają jeden mikroprocesor, który jest widoczny na awersie karty płatniczej. Dzięki takiej karcie, bez względu na wybraną metodę płatności (EMV lub zbliżeniowo), dane karty są przechowywane na tym samym nośniku (ang. dual interface smart card). Możliwe jest także rozdzielenie nośnika informacji na dwa oddzielne mikroprocesory, gdzie jeden z nich odpowiada wyłącznie za transakcje realizowane z wykorzystaniem funkcji zbliżeniowej. Procesor ten jest wtopiony w warstwy karty płatniczej i tym samym w niej ukryty (ang. hybryd smar card).

Firma EMVCo LLC stworzyła standard płatność bezgotówkowych, na którym organizacje płatnicze rozwijają swoje własne wdrożenia funkcji zbliżeniowej. Dla przykładu, technologia zbliżeniowa opracowana przez Mastercard i zaimplementowana w kartach płatniczych tej organizacji, to PayPass. Natomiast VISA opracowała autorskie rozwiązanie od nazwą Visa Contactless.

To zagadnienie wymaga aktualizacji?

Podane informacje stanowią formę wprowadzenia do prezentowanego tematu i nie mają charakteru wyczerpującego. Pracuję nad rozbudową tego miejsca. Dodaję nowe hasła, aktualizuję już istniejące, a także koryguję napotkane błędy. Wszystko po to, aby zebrać w jednym miejscu najważniejsze informacje dotyczące płatności bezgotówkowych. Dokładam starań, aby treść powyższego hasła była aktualna. Jeżeli uważasz, że mogłem zrobić coś lepiej lub powinienem dodać brakujące treści, koniecznie odezwij się do mnie: Kontakt. W ten sposób pomagasz w rozbudowaniu bazy informacji, z której mogą korzystać wszyscy zainteresowani bez ograniczeń!