Mastercard® Transit Solutions

Program rozwojowy stworzony przez Mastercard i zorientowany na segment transportu masowego. Mastercard® Transit Solutions wspiera firmy technologiczne oraz miasta (w tym organizatorów transportu publicznego lub prywatnego) w zakresie wdrożenia szybkich i bezpiecznych płatności bezgotówkowych za kupno biletu za przejazd środkiem transportu.

Program działa w systemie otwartym (ang. open loop transit) przez co umożliwia wykorzystanie karty płatniczej jako nośnika informacji o zakupionym bilecie. Do najważniejszych funkcjonalności programu należy możliwość zakupu biletu, zarówno okresowego, jak i w taryfie odległościowej (ang. pay-as-you-go).

To zagadnienie wymaga aktualizacji?

Podane informacje stanowią formę wprowadzenia do prezentowanego tematu i nie mają charakteru wyczerpującego. Pracuję nad rozbudową tego miejsca. Dodaję nowe hasła, aktualizuję już istniejące, a także koryguję napotkane błędy. Wszystko po to, aby zebrać w jednym miejscu najważniejsze informacje dotyczące płatności bezgotówkowych. Dokładam starań, aby treść powyższego hasła była aktualna. Jeżeli uważasz, że mogłem zrobić coś lepiej lub powinienem dodać brakujące treści, koniecznie odezwij się do mnie: Kontakt. W ten sposób pomagasz w rozbudowaniu bazy informacji, z której mogą korzystać wszyscy zainteresowani bez ograniczeń!