Skrót od ang. Real Time Gross Settlement, oznaczający sposób elektronicznego transferu środków w czasie rzeczywistym z rozrachunkiem brutto. Transakcja w wykorzystaniem RTGB jest realizowana natychmiastowo w czasie działania systemu płatniczego, który wdrożył tę metodę transferu. Ponadto rozrachunek odbywa się pojedynczo, bez wzajemnego kompensowania rachunku nadawcy jak i odbiorcy. Każda transakcja jest realizowana indywidualnie pod warunkiem, że na rachunku strony obciążanej znajduje się kwota niezbędna do pokrycia wartości zlecenia płatniczego.

Systemy płatnicze wykorzystujące rozrachunek RTGS są przeznaczone do procesowania najczęściej wysokokwotowych zleceń płatniczych. Ten sposób transferu środków jest stosowany przez banki centralne, jak w przypadku Narodowego Banku Polskiego, do rozrachunku na rachunkach bieżących prowadzonych przez bank centralny dla uczestników korzystających z tej formy rozrachunku (zazwyczaj dla banków komercyjnych).

Zlecenie płatnicze realizowane w ramach RTGS, od chwili jego wykonania jest ostateczne i nieodwołalne, tj. od chwili obciążenia rachunku bieżącego odbiorcy.

To zagadnienie wymaga aktualizacji?

Podane informacje stanowią formę wprowadzenia do prezentowanego tematu i nie mają charakteru wyczerpującego. Pracuję nad rozbudową tego miejsca. Dodaję nowe hasła, aktualizuję już istniejące, a także koryguję napotkane błędy. Wszystko po to, aby zebrać w jednym miejscu najważniejsze informacje dotyczące płatności bezgotówkowych. Dokładam starań, aby treść powyższego hasła była aktualna. Jeżeli uważasz, że mogłem zrobić coś lepiej lub powinienem dodać brakujące treści, koniecznie odezwij się do mnie: Kontakt. W ten sposób pomagasz w rozbudowaniu bazy informacji, z której mogą korzystać wszyscy zainteresowani bez ograniczeń!