Preautoryzacja

Inicjowanie transakcji kartą debetową lub kredytową. Polega na czasowym wstrzymaniu środków w celu realizacji płatności po określonym czasie. Preautoryzacja może odbyć się z fizycznym użyciem karty lub zdalnie przez przekazanie danych karty płatniczej. Merchant blokuje określoną kwotę na rachunku posiadacza karty np. w ramach zaliczki lub zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, które mogą się pojawić w trakcie realizacji umowy transakcji.

Przykładem preautoryzacji jest rezerwacja pokoju w hotelu. Zablokowana kwota pełni funkcję zabezpieczenia na wypadek, gdyby klient zrezygnował z noclegu oraz potwierdza dostępność środków na karcie posiadacza. Innym przykładem preautoryzacji jest wynajem samochodu. Wypożyczalnia samochodów może zablokować określoną kwotę na rachunku klienta w ramach zabezpieczenia przed niewywiązaniem się z warunków umowy najmu. Przekazanie zablokowanych środków do rozliczenia jest możliwe poprzez wykonanie na terminalu płatniczym tzw. dopełnienia preautoryzacji czyli wysłania przez merchanta zablokowanych środków do rozliczenia. Dopełnienie jest możliwe jedynie do wysokości wstrzymanych środków. W przypadku dopełnienia na kwotę mniejszą niż kwota preautoryzacji, nadwyżka jest zwalniana na rachunku posiadacza karty i powraca do jego dostępnego salda.

Każda preautoryzacja posiada przypisany numer identyfikacyjny, niezbędny do zrealizowania dopełnienia. Ponadto preautoryzacja może zostać anulowana automatycznie (jeżeli dopełnienie nie jest realizowane) lub manualnie przez merchanta. Anulowanie automatyczne następuje po upływie określonego czasu. Środki zablokowane w ramach preautoryzacji są ponownie dostępne do dyspozycji posiadacza karty. Czas do automatycznego anulowania preautoryzacji różni się w zależności od typu karty lub organizacji płatniczej. Dla przykładu, preautoryzacja wykonana za pomocą karty kredytowej American Express ulega automatycznej anulacji po upływie 7 dni.

To zagadnienie wymaga aktualizacji?

Podane informacje stanowią formę wprowadzenia do prezentowanego tematu i nie mają charakteru wyczerpującego. Pracuję nad rozbudową tego miejsca. Dodaję nowe hasła, aktualizuję już istniejące, a także koryguję napotkane błędy. Wszystko po to, aby zebrać w jednym miejscu najważniejsze informacje dotyczące płatności bezgotówkowych. Dokładam starań, aby treść powyższego hasła była aktualna. Jeżeli uważasz, że mogłem zrobić coś lepiej lub powinienem dodać brakujące treści, koniecznie odezwij się do mnie: Kontakt. W ten sposób pomagasz w rozbudowaniu bazy informacji, z której mogą korzystać wszyscy zainteresowani bez ograniczeń!