Karta co-branded

Karta płatnicza wydana przez merchanta zazwyczaj dużego detalistę, linię lotniczą lub sieć paliwową na podstawie umowy pomiędzy tym merchantem a bankiem. Karta co-branded umożliwia płatności bezgotówkowe, w tym wypłaty gotówki z bankomatów w schemacie otwartym.

Na karcie co-branded znajduje się logo merchanta i organizacji płatniczej. Często jest także umieszczone logo banku współpracującego z merchantem i odpowiadającego w szczególności za wydawanie kart, prowadzenie rachunków bankowych klientów, przyznawanie limitu kredytowego lub rozliczanie transakcji. Szczegółowe warunki współpracy określa zawarta umowa. Posiadacz karty co-branded otrzymuje zniżki lub inne korzyści z posługiwania się kartą co-branded za zakup towarów lub usług oferowanych przez merchanta, którego nazwa jest sygnowana na karcie. Ponadto karta co-branded umożliwia płatności u każdego innego merchanta, który akceptuje karty organizacji płatniczej powiązanej z wydaną kartą.

Najczęściej karty co-branded są wydawane przez merchantów prowadzących sprzedaż na dużą skalę, którzy są w stanie pozyskać zainteresowanych kartą co-branded wśród swoich klientów. W przeciwieństwie do kart private label, płatności kartami co-branded nie są limitowane do wybranej sieci sprzedaży, której logo widnieje na karcie płatniczej. Posiadacz karty co-branded może dokonać płatności w każdym punkcie sprzedaży akceptującym karty organizacji płatniczej, za której pośrednictwem są procesowane transakcje. W tym znaczeniu rola merchanta nie jest ograniczona wyłącznie do akceptacji kart płatniczych. Merchant wchodząc we współpracę z bankiem staje się dodatkowo wydawcą kart co-branded dla swoich klientów. W rzeczywistości obsługa związana z wydawaniem omawianych kart, prowadzeniem rachunków bankowych lub przyznawaniem limitu kredytowego, a także rozliczaniem transakcji wykonanych tymi kartami leży po stronie banku i jest realizowana w imieniu merchanta.

Merchant oferuje karty co-branded swoim klientom na podstawie umowy z wydawcą kart płatniczych czyli bankiem. Umowa określa szczegółowe warunki współpracy pomiędzy tymi podmiotami. Każda ze stron otrzymuje korzyści z wydanych kart co-branded. Bank pozyskuje nowych klientów, którzy zdecydowali się na kartę co-branded oferowaną przez merchanta. Z kolei merchant wydaje karty co-branded z logo swojej firmy. Działanie to ma pozytywny wpływ na odbiór wizerunkowy, ponieważ klienci merchanta posługują się kartami z widocznym logo identyfikującym jego markę. Pośrednio buduje się w ten sposób większe przywiązanie klientów do marki.

Umowa pomiędzy merchantem a bankiem określa warunki prowizyjne. Ponieważ to marka własna wypracowana przez merchanta sprawiła, że dany klient zainteresował się kartą co-branded, a tym samym stał się klientem banku, merchant może np. wynegocjować dla siebie część opłaty interchange przeznaczonej dla banku od pojedynczej transakcji lub otrzymać prowizję w ustalonej wysokości od pozyskanego klienta. Szczegółowe warunki w tym zakresie określa umowa o współpracy. Wypracowany zysk merchanta z wydanych kart co-branded może zostać przekazany dla posiadacza karty na zwrot za zakupione przez niego towary lub usługi oferowane przez tego merchanta (ang. cashback), bądź wymieniony na inne formy promocji mające na celu przywiązanie klienta do marki (np. program partnerski polegający na kolekcjonowaniu punktów wymiennych na towary lub usługi w sklepie merchanta).

Wszelkie procedury bankowe, takie jak weryfikacja nowego klienta, wydanie karty, przyznanie limitu kredytowego oraz obsługa posprzedażowa są po stronie banku. Merchant jedynie firmuje karty co-branded i przedstawia ofertę na kartę wśród swoich klientów jako własny produkt. Rozwiązaniem w formie karty płatniczej polegającym również na promocji marki własnej merchanta jest wspomniana karta private label, jednak działa ona w schemacie zamkniętym. Oznacza to, że płatności taką kartą są możliwe do zrealizowania wyłącznie w punktach handlowych merchanta. Karta co-branded jest kartą o uniwersalnym zastosowaniu. Oznacza to, że płatności bezgotówkowe kartą co-branded są możliwe także poza siecią handlową detalisty, który wydał ten typ karty. Najczęściej spotykanymi przykładami karty co-branded są karty płatnicze wydane przez banki w porozumieniu ze wspomnianymi na wstępie detalistami, liniami płatniczymi lub sieciami paliwowymi.

Karta co-branded może być oferowana w różnych wariantach, na przykład ze względu na sposób rozliczania transakcji (np. debetowa, przedpłacona, kredytowa) lub ze względu na potencjalnego klienta (np. karta podróżna, karta paliwowa). Kluczowym elementem definiującym daną kartę płatniczą jako kartę co-branded jest umowa pomiędzy merchantem a bankiem mająca charakter porozumienia i partnerskiej współpracy pod marką wypracowaną przez merchanta.

To zagadnienie wymaga aktualizacji?

Podane informacje stanowią formę wprowadzenia do prezentowanego tematu i nie mają charakteru wyczerpującego. Pracuję nad rozbudową tego miejsca. Dodaję nowe hasła, aktualizuję już istniejące, a także koryguję napotkane błędy. Wszystko po to, aby zebrać w jednym miejscu najważniejsze informacje dotyczące płatności bezgotówkowych. Dokładam starań, aby treść powyższego hasła była aktualna. Jeżeli uważasz, że mogłem zrobić coś lepiej lub powinienem dodać brakujące treści, koniecznie odezwij się do mnie: Kontakt. W ten sposób pomagasz w rozbudowaniu bazy informacji, z której mogą korzystać wszyscy zainteresowani bez ograniczeń!