Unified Payments Interface UPI

Unified Payments Interface (UPI) to system płatności bezgotówkowych w czasie rzeczywistym stworzony i używany w Indiach. Za jego budową stoi indyjski regulator systemów płatności, NPCI (ang. National Payments Corporation of India). Pieczę nad kwestiami prawno-regulacyjnymi stanowi bank centralny w Indiach, RBI (ang. Reserve Bank of India).

UPI umożliwia transfer środków pieniężnych pomiędzy dwoma rachunkami bankowymi w sposób natychmiastowy i za pośrednictwem dedykowanej aplikacji mobilnej. Zarówno bank płacącego jak i bank odbiorcy transferu muszą być członkami systemu UPI. Inaczej realizacja transferu zostanie odrzucona. Każdy z banków udostępnia dedykowaną aplikację mobilną, dzięki której realizacja płatności w systemie jest możliwa. Ponadto do innych cech tego systemu należy łączenie różnych sposobów przekazów pieniężnych w jednej aplikacji, w szczególności możliwość realizacji natychmiastowego przelewu, dostęp do wielu kont bankowych z poziomu aplikacji, tworzenie tzw. wirtualnego adresu do realizacji płatności bez konieczności przepisywania danych odbiorcy, płatności z wykorzystaniem kodów kreskowych, wpłacanie darowizn, a także możliwość wysyłania przypomnień o oczekującej płatności. Pobierana jest niewielka prowizja od każdej transakcji, której wysokość może się różnić w zależności od dostawcy usługi.

To zagadnienie wymaga aktualizacji?

Podane informacje stanowią formę wprowadzenia do prezentowanego tematu i nie mają charakteru wyczerpującego. Pracuję nad rozbudową tego miejsca. Dodaję nowe hasła, aktualizuję już istniejące, a także koryguję napotkane błędy. Wszystko po to, aby zebrać w jednym miejscu najważniejsze informacje dotyczące płatności bezgotówkowych. Dokładam starań, aby treść powyższego hasła była aktualna. Jeżeli uważasz, że mogłem zrobić coś lepiej lub powinienem dodać brakujące treści, koniecznie odezwij się do mnie: Kontakt. W ten sposób pomagasz w rozbudowaniu bazy informacji, z której mogą korzystać wszyscy zainteresowani bez ograniczeń!