Payment Service Provider PSP

PSP (ang. payment service provider) to wyspecjalizowana agencja sprzedaży pośredniej usług acquiringu. Jest to dostawca usług płatniczych, który poza klasycznym modelem pozyskiwania nowych merchantów, także udostępnia dodatkowe usługi. Przykładem takiej usługi jest własna bramka płatności e-commerce, która często umożliwia integrację oraz akceptację płatności w ramach jednej umowy. Merchant posiadając konto kupieckie wydane przez agenta rozliczeniowego nie musi podpisywać umowy na bramkę płatności u kolejnego dostawcy na rynku płatności bezgotówkowych.

Oczywiście rozwiązania technologiczne nie muszą ograniczać się wyłącznie do własnej bramki płatności. Innymi przykładami mogą być oferowanie przez PSP usług tzn. prewencji chargeback czyli analizowania transakcji i proponowania rozwiązań zmierzających do redukcji wskaźnika chargeback. W tym przypadku niekoniecznie muszą zostać wdrożone rozwiązania technologiczne, a sama prewencja może być oparta na analizie i konsultacji, bazując na dotychczasowym doświadczeniu. Najważniejsza jest jednak sama wartość dodana, poprzez którą PSP wykracza poza ramy agencji handlowej rozumianej jako odsprzedawca.

Ponadto PSP jest w stanie dostarczyć raporty sprzedażowe rozwinięte o część analityczną lub po prostu PSP udostępnia swoim merchantom odpowiednie narzędzia, które takie raporty generują. W przeciwieństwie do agenta rozliczeniowego, który najczęściej dostarcza raport zawierający podstawowe informacje o sprzedaży, tak PSP pod tym względem oferuje większe możliwości.

Dzięki ścisłej współpracy PSP z agentem rozliczeniowym, możliwa jest także integracja własnych systemów do procesowania płatności. Oczywiście rozwiązanie to wiąże się z wyższymi opłatami, które PSP nalicza od poszczególnych transakcji swoich merchantów. Do pozostałych cech charakterystycznych PSP należy ryzyko związane z akceptacją płatności bezgotówkowych. Kwestia ta jest szczegółowo regulowana w umowie między agentem rozliczeniowym a PSP. Zazwyczaj jednak to PSP ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne naruszenia ze strony swoich merchantów. Ponadto sposób rozliczania przez agenta rozliczeniowego obrotu merchantów dostarczonych przez PSP polega najczęściej na przekazaniu przez agenta rozliczeniowego środków do PSP w ramach jednej płatności zbiorczej. Na końcu schematu, to PSP dokonuje rozliczenia ze swoimi merchantami.

Przedstawione przykłady, to modele współpracy najczęściej występujące na rynku płatności bezgotówkowych. Szczegółowe warunki w tym zakresie zawsze określa umowa partnerska z agentem rozliczeniowym, z którym dany PSP współpracuje.

To zagadnienie wymaga aktualizacji?

Podane informacje stanowią formę wprowadzenia do prezentowanego tematu i nie mają charakteru wyczerpującego. Pracuję nad rozbudową tego miejsca. Dodaję nowe hasła, aktualizuję już istniejące, a także koryguję napotkane błędy. Wszystko po to, aby zebrać w jednym miejscu najważniejsze informacje dotyczące płatności bezgotówkowych. Dokładam starań, aby treść powyższego hasła była aktualna. Jeżeli uważasz, że mogłem zrobić coś lepiej lub powinienem dodać brakujące treści, koniecznie odezwij się do mnie: Kontakt. W ten sposób pomagasz w rozbudowaniu bazy informacji, z której mogą korzystać wszyscy zainteresowani bez ograniczeń!