Izba rozliczeniowa

Instytucja finansowa pośrednicząca w rozliczeniu międzybankowym. Izba rozliczeniowa zapewnia prawidłowość realizacji złożonego zlecenia płatniczego, w tym zmniejsza ryzyko braku jego realizacji. Izba jest podmiotem, który odbiera szczegóły zlecenia płatniczego od banku zlecającego i przekierowuje informacje do banku beneficjenta, czyli adresata rozrachunku.

Przykładem zlecenia płatniczego, w którego realizacji udział bierze izba rozliczeniowa, jest polecenie przelewu. Posiadacz rachunku bankowego składa w swoim banku dyspozycje przelewu określonej kwoty na rachunek beneficjenta. Izba rozliczeniowa centralizuje i ujednolica kroki niezbędne do podjęcia w celu realizacji dyspozycji i ostatecznego rozrachunku środków pobranych z rachunku zlecającego oraz środków deponowanych na rachunku beneficjenta.

Rozrachunek międzybankowy, obsługiwany przez izbę rozrachunkową, odbywa się w ramach systemu płatności, tj. uzgodnionych reguł i rozwiązań technologicznych, których stosowanie umożliwia komunikację między wszystkimi zaangażowanymi podmiotami. Oznacza to, że banki są uczestnikami danego systemu płatniczego, w ramach którego następuje komunikacja międzybankowa. Z kolei izba rozrachunkowa pełni funkcję tzw. facylitatora, tj. pośrednika, który ułatwia kontakt między uczestnikami.

W Polsce przykładem izby rozrachunkowej jest Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. (KIR).

To zagadnienie wymaga aktualizacji?

Podane informacje stanowią formę wprowadzenia do prezentowanego tematu i nie mają charakteru wyczerpującego. Pracuję nad rozbudową tego miejsca. Dodaję nowe hasła, aktualizuję już istniejące, a także koryguję napotkane błędy. Wszystko po to, aby zebrać w jednym miejscu najważniejsze informacje dotyczące płatności bezgotówkowych. Dokładam starań, aby treść powyższego hasła była aktualna. Jeżeli uważasz, że mogłem zrobić coś lepiej lub powinienem dodać brakujące treści, koniecznie odezwij się do mnie: Kontakt. W ten sposób pomagasz w rozbudowaniu bazy informacji, z której mogą korzystać wszyscy zainteresowani bez ograniczeń!