Mastercard Excessive Chargeback Program

Mastercard Excessive Chargeback Program (ECP) to program mający na celu ścisłe oraz ciągłe monitorowanie chargebacków merchantów akceptujących transakcje bezgotówkowe w ramach organizacji płatniczej Mastercard.

Monitoring uwzględnia dane na konto kupieckie. Oznacza to, że merchant posiadający np. dwa sklepy internetowe z przypisanym do każdego z nich indywidualnym numerem identyfikującym wydanym przez agenta rozliczeniowego, będzie monitorowany per sklep a nie w ramach całej swojej działalności kupieckiej. Założeniem programu ECP jest wczesne sygnalizowanie możliwości przekroczenia przez merchanta ustalonego progu procentowego wskaźnika obciążeń zwrotnych lub jego przekroczenie.

Obowiązkiem każdego agenta rozliczeniowego jest wewnętrzne raportowanie współczynnika chargebacków poszczególnych merchantów w sposób ciągły. Oznacza to, że każdy nowy merchant zostaje automatycznie wpisany na listę raportowania ECP. Acquirer wykonuje nałożony obowiązek raportowania, a w momencie spełnienia przez merchanta określonych warunków, agent informuje o tym fakcie organizację płatniczą. Wraz z tym zdarzeniem merchant otrzymuje nowy status, w zależności od spełnionych warunków. Możliwe statusy to: CMM (Chargeback-Monitored Merchant) oraz ECM (Excessive Chargeback Merchant).

To zagadnienie wymaga aktualizacji?

Podane informacje stanowią formę wprowadzenia do prezentowanego tematu i nie mają charakteru wyczerpującego. Pracuję nad rozbudową tego miejsca. Dodaję nowe hasła, aktualizuję już istniejące, a także koryguję napotkane błędy. Wszystko po to, aby zebrać w jednym miejscu najważniejsze informacje dotyczące płatności bezgotówkowych. Dokładam starań, aby treść powyższego hasła była aktualna. Jeżeli uważasz, że mogłem zrobić coś lepiej lub powinienem dodać brakujące treści, koniecznie odezwij się do mnie: Kontakt. W ten sposób pomagasz w rozbudowaniu bazy informacji, z której mogą korzystać wszyscy zainteresowani bez ograniczeń!