Karta biznesowa

Jest to karta płatnicza wydawana na rzecz przedsiębiorstw lub jednostek sektora publicznego lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, której wykorzystanie jest ograniczone do wydatków służbowych, w przypadku gdy płatności dokonywane takimi kartami obciążają bezpośrednio rachunek danego przedsiębiorstwa lub jednostki sektora publicznego lub danej osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą (art. 2 pkt 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2015/751 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie opłat interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych realizowanych w oparciu o kartę).

Karta biznesowa to typ karty komercyjnej skierowany do posiadacza biznesowego. Zapewnia przejrzystość wydatków w danej organizacji lub firmie. Zazwyczaj posiadaczami karty biznesowej są pracownicy, których praca wymaga posiadania karty płatniczej z przeznaczeniem na cele służbowe, takie jak koszty związane z podróżami, zakwaterowaniem, posiłkami lub innymi wydatkami niezbędnymi do zapewnienia niezakłóconego funkcjonowania działalności pracodawcy.

Karta biznesowa jest produktem bankowym skierowanym do organizacji i przedsiębiorców prowadzących swoją działalności w skali mikro oraz MŚP. Szczegółowe warunki dotyczące możliwość nabycia takiej karty określa umowa z wydawcą.

Najbardziej powszechne w użyciu karty biznesowe ze względu na sposób rozliczenia transakcji to karty kredytowe. Przyznany limit kredytowy umożliwia pokrycie niezbędnych wydatków pracowników. Pracodawca posiada wgląd do wydatków poniesionych przez pracowników, dzięki temu możliwe jest ich monitorowanie. Posiadanie karty wydanej dla biznesu, np. kredytowej wiąże się z wyższymi opłatami niż w przypadku karty kredytowej klienta indywidualnego. Ponadto koszty procesowania transakcji, w tym związane z wypłatą gotówki z bankomatu, są zdecydowanie wyższe. W zamian bank wydający kartę może oferować jej posiadaczowi benefity na przykład w postaci zniżek na zakup biletów lotniczych lub udział w programach partnerskich.

Karty biznesowe mogą być wydawane bez sprecyzowania branży, w ramach której jej posiadacz może dokonywać płatności za towary i usługi (do zastosowania ogólnego, jednak na wydatki związane z działalnością organizacji lub firmy). Jednakże karty biznesowe są także wydawane z przeznaczeniem na określone wydatki. Za przykład może posłużyć karta biznesowa podróżna oraz karta biznesowa paliwowa.

To zagadnienie wymaga aktualizacji?

Podane informacje stanowią formę wprowadzenia do prezentowanego tematu i nie mają charakteru wyczerpującego. Pracuję nad rozbudową tego miejsca. Dodaję nowe hasła, aktualizuję już istniejące, a także koryguję napotkane błędy. Wszystko po to, aby zebrać w jednym miejscu najważniejsze informacje dotyczące płatności bezgotówkowych. Dokładam starań, aby treść powyższego hasła była aktualna. Jeżeli uważasz, że mogłem zrobić coś lepiej lub powinienem dodać brakujące treści, koniecznie odezwij się do mnie: Kontakt. W ten sposób pomagasz w rozbudowaniu bazy informacji, z której mogą korzystać wszyscy zainteresowani bez ograniczeń!