Payment Facilitator PF

Wyspecjalizowany pośrednik usługi płatności bezgotówkowych (ang. payment facilitator, w skrócie PayFac lub PF), który umożliwia akceptację płatności bezgotówkowych dla merchantów o małych oraz średnich obrotach. PF na początku swojej działalności otrzymuje jedno przypisane konto kupieckie od agenta rozliczeniowego. Następnie PF generuje tzw. indywidualne subkonto dla własnych merchantów (a dokładniej – submerchantów). Konto kupieckie wydane przez agenta rozliczeniowego pełni tutaj nadrzędną rolę i jest określane z ang. jako master MID.

Ryzyko ewentualnych naruszeń finansowych przez submerchantów jest przesunięte na PF, a sam proces otwarcia subkonta jest uproszczony. Merchant korzystający z pośrednika w modelu PF, nie ma obowiązku wnioskować do agenta rozliczeniowego o indywidualne konto kupieckie, bowiem PF zrobi to za niego. W porównaniu do procesu agenta rozliczeniowego, czas potrzebny na otwarcie subkonta jest zdecydowanie krótszy. Organizacje kart płatniczych wprowadziły progi kwotowe, po których przekroczeniu submerchant powinien wystąpić o konto kupieckie bezpośrednio u agenta rozliczeniowego i przetwarzać kolejne transakcje na podstawie umowy z agentem. Warto mieć na uwadze, że przedstawiony schemat działania, to klasyczny przypadek. Szczegółowe warunki współpracy reguluje umowa partnerska pomiędzy agentem rozliczeniowym, a PF.

To zagadnienie wymaga aktualizacji?

Podane informacje stanowią formę wprowadzenia do prezentowanego tematu i nie mają charakteru wyczerpującego. Pracuję nad rozbudową tego miejsca. Dodaję nowe hasła, aktualizuję już istniejące, a także koryguję napotkane błędy. Wszystko po to, aby zebrać w jednym miejscu najważniejsze informacje dotyczące płatności bezgotówkowych. Dokładam starań, aby treść powyższego hasła była aktualna. Jeżeli uważasz, że mogłem zrobić coś lepiej lub powinienem dodać brakujące treści, koniecznie odezwij się do mnie: Kontakt. W ten sposób pomagasz w rozbudowaniu bazy informacji, z której mogą korzystać wszyscy zainteresowani bez ograniczeń!