Visa Foundation

Program o charakterze filantropijnym powołany przez Visa. Założeniem fundacji jest wsparcie najmniejszych biznesów, a tym samym stymulowanie rozwoju gospodarczego lokalnych społeczności. Szczególnym obszarem zainteresowania fundacji jest wsparcie przedsiębiorczości kobiet.

Wydarzeniem inaugurującym działalność Visa Foundation było zobowiązanie organizacji płatniczej w październiku 2017 roku do udzielenia wsparcia finansowego dla organizacji pozarządowej Women’s World Banking w kwocie 20 milionów dolarów. Innym przykładem działalności Visa Foundation było zobligowanie w kwietniu 2020 roku do przekazania łącznie 210 milionów dolarów podzielonych na dwa programy w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom gospodarczym wywołanym panującą pandemią koronawirusa (COVID-19). Finansowanie obejmowało pomoc doraźną w ramach pierwszego programu oraz pomoc 5-letnią w ramach drugiego programu.

To zagadnienie wymaga aktualizacji?

Podane informacje stanowią formę wprowadzenia do prezentowanego tematu i nie mają charakteru wyczerpującego. Pracuję nad rozbudową tego miejsca. Dodaję nowe hasła, aktualizuję już istniejące, a także koryguję napotkane błędy. Wszystko po to, aby zebrać w jednym miejscu najważniejsze informacje dotyczące płatności bezgotówkowych. Dokładam starań, aby treść powyższego hasła była aktualna. Jeżeli uważasz, że mogłem zrobić coś lepiej lub powinienem dodać brakujące treści, koniecznie odezwij się do mnie: Kontakt. W ten sposób pomagasz w rozbudowaniu bazy informacji, z której mogą korzystać wszyscy zainteresowani bez ograniczeń!