Zero floor limit

Termin zero floor limit oznacza brak ustalonego progu kwotowego, od którego transakcja bezgotówkowa wymaga autoryzacji. W przypadku zainicjowania transakcji z floor limit na poziomie zero autoryzacja będzie zawsze stosowana bez względu na wartość transakcji.

Brak progu floor limit powoduje, że transakcja zostanie autoryzowana online. Inaczej ujmując, nastąpi połączenie z bankiem wydającym kartę w celu sprawdzenia niezbędnych informacji, w szczególności dostępnego salda na rachunku bankowym lub przyznanego limitu kredytowego w przypadku karty kredytowej. Zero floor limit to typowe ustawienie dla transakcji bez fizycznego użycia karty. Dla przykładu, w płatności e-commerce floor limit zawsze będzie ustawiony na poziomie „O”. Oznacza to, że każda transakcja w Internecie musi zostać autoryzowana przed dokonaniem zakupu.

To zagadnienie wymaga aktualizacji?

Podane informacje stanowią formę wprowadzenia do prezentowanego tematu i nie mają charakteru wyczerpującego. Pracuję nad rozbudową tego miejsca. Dodaję nowe hasła, aktualizuję już istniejące, a także koryguję napotkane błędy. Wszystko po to, aby zebrać w jednym miejscu najważniejsze informacje dotyczące płatności bezgotówkowych. Dokładam starań, aby treść powyższego hasła była aktualna. Jeżeli uważasz, że mogłem zrobić coś lepiej lub powinienem dodać brakujące treści, koniecznie odezwij się do mnie: Kontakt. W ten sposób pomagasz w rozbudowaniu bazy informacji, z której mogą korzystać wszyscy zainteresowani bez ograniczeń!