Operator SIPS

Podmiot prawny ponoszący odpowiedzialność prawną za prowadzenie systemowo ważnego systemu płatności (SIPS). Operator SIPS ustala procedury działania systemu płatniczego oraz jest stroną umowy z uczestnikami tego systemu. Ponadto operator zapewnia ramy zarządzania ryzykiem, które może pojawić się w związku z przetwarzaniem odebranych zleceń płatniczych z zakresie prowadzonego systemu płatniczego.

Dla przykładu, systemowo ważnym systemem płatności detalicznych w złotych w Polsce jest Elixir. Operatorem systemu Elixir jest Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.

To zagadnienie wymaga aktualizacji?

Podane informacje stanowią formę wprowadzenia do prezentowanego tematu i nie mają charakteru wyczerpującego. Pracuję nad rozbudową tego miejsca. Dodaję nowe hasła, aktualizuję już istniejące, a także koryguję napotkane błędy. Wszystko po to, aby zebrać w jednym miejscu najważniejsze informacje dotyczące płatności bezgotówkowych. Dokładam starań, aby treść powyższego hasła była aktualna. Jeżeli uważasz, że mogłem zrobić coś lepiej lub powinienem dodać brakujące treści, koniecznie odezwij się do mnie: Kontakt. W ten sposób pomagasz w rozbudowaniu bazy informacji, z której mogą korzystać wszyscy zainteresowani bez ograniczeń!