Mail Order/Telephone Order MOTO

Mail Order/Telephone Order (MOTO) to transakcja bezgotówkowa przeprowadzona bez fizycznej obecności karty w punkcie sprzedaży. Jest to rodzaj transakcji Card Not Present.

MOTO odnosi się do wszystkich transakcji przeprowadzonych na odległość, które inicjuje merchant na podstawie otrzymanych od posiadacza karty danych wrażliwych, tj. PAN, CSC, data ważności karty oraz dane rozliczeniowe (imię, nazwisko, adres fizyczny). Merchant otrzymując niezbędne dane, np. drogą mailową lub telefoniczną, wprowadza ręcznie informacje potrzebne do realizacji transakcji.

Inaczej ujmując, każda transakcja MOTO jest jednocześnie transakcją CNP, jednak nie każda transakcja CNP jest transakcją MOTO. Dla przykładu, transakcje w sklepie internetowym są klasyfikowane jako CNP, jednak to posiadacz karty inicjuje transakcje wprowadzając własnoręcznie dane swojej karty w bramie płatności. W związku z tym taka transakcja nie może być rozważana jako MOTO, ponieważ nie dochodzi do przekazania akceptantowi pełnych danych karty.

To zagadnienie wymaga aktualizacji?

Podane informacje stanowią formę wprowadzenia do prezentowanego tematu i nie mają charakteru wyczerpującego. Pracuję nad rozbudową tego miejsca. Dodaję nowe hasła, aktualizuję już istniejące, a także koryguję napotkane błędy. Wszystko po to, aby zebrać w jednym miejscu najważniejsze informacje dotyczące płatności bezgotówkowych. Dokładam starań, aby treść powyższego hasła była aktualna. Jeżeli uważasz, że mogłem zrobić coś lepiej lub powinienem dodać brakujące treści, koniecznie odezwij się do mnie: Kontakt. W ten sposób pomagasz w rozbudowaniu bazy informacji, z której mogą korzystać wszyscy zainteresowani bez ograniczeń!