Transaction Category Codes TCC

Klasyfikacja działalności akceptanta wprowadzona i stosowana przez organizację kart płatniczych, MasterCard. Kody TCC grupują typy działalności według liter alfabetu i łączą się z przypisanym kodem MCC (Merchant Category Code).

Przykład: kod TCC F definuje grupę działalności związaną z branżą restauracyjną. Do wskazanego kodu TCC można zaliczyć następujące kody MCC: 5811 (katering), 5812 (restauracje), 5813 (bary) i 5814 (fast food).

To zagadnienie wymaga aktualizacji?

Podane informacje stanowią formę wprowadzenia do prezentowanego tematu i nie mają charakteru wyczerpującego. Pracuję nad rozbudową tego miejsca. Dodaję nowe hasła, aktualizuję już istniejące, a także koryguję napotkane błędy. Wszystko po to, aby zebrać w jednym miejscu najważniejsze informacje dotyczące płatności bezgotówkowych. Dokładam starań, aby treść powyższego hasła była aktualna. Jeżeli uważasz, że mogłem zrobić coś lepiej lub powinienem dodać brakujące treści, koniecznie odezwij się do mnie: Kontakt. W ten sposób pomagasz w rozbudowaniu bazy informacji, z której mogą korzystać wszyscy zainteresowani bez ograniczeń!