Krajowa transakcja płatnicza

Transakcja krajowa oznacza transakcje, za przeprowadzenie której odpowiedzialny jest bank-wydawca karty płatniczej i agent rozliczeniowy prowadzący swoją działalność w tym samym państwie. Inne nazwy w użyciu to z ang. domestic transaction oraz intracountry transaction.

1. Definicja legalna w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/751 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie opłat interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych realizowanych w oparciu o kartę. Art. 2 pkt 9:

Krajowa transakcja płatnicza oznacza transakcję płatniczą realizowaną w oparciu o kartę, niebędącą transgraniczną transakcją płatniczą.

2. Definicja legalna w Ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (t.j. Dz. U. 2011 Nr 199 poz. 1175). Art. 2 pkt 16a:

Krajowa transakcja płatnicza oznacza transakcję, w przypadku której dostawca płatnika i dostawca odbiorcy prowadzą działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w tym krajową transakcję płatniczą w rozumieniu art. 2 pkt 9 rozporządzenia (UE) 2015/751.

3. Definicja zawarta w regulacji Mastercard, Security Rules and Procedures (wersja z dnia 14 luty 2019). Appendix E – Definitions:

Transakcja krajowa, to transakcja odbywająca się w lokalizacji akceptującej karty, która znajduje się w tym samym państwie co kraj wydania karty. (tłumaczenie własne)

To zagadnienie wymaga aktualizacji?

Podane informacje stanowią formę wprowadzenia do prezentowanego tematu i nie mają charakteru wyczerpującego. Pracuję nad rozbudową tego miejsca. Dodaję nowe hasła, aktualizuję już istniejące, a także koryguję napotkane błędy. Wszystko po to, aby zebrać w jednym miejscu najważniejsze informacje dotyczące płatności bezgotówkowych. Dokładam starań, aby treść powyższego hasła była aktualna. Jeżeli uważasz, że mogłem zrobić coś lepiej lub powinienem dodać brakujące treści, koniecznie odezwij się do mnie: Kontakt. W ten sposób pomagasz w rozbudowaniu bazy informacji, z której mogą korzystać wszyscy zainteresowani bez ograniczeń!