Ustawa o usługach płatniczych

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych z późniejszymi zmianami. Podstawowy akt prawny przyjęty na gruncie prawa krajowego, który reguluje zasady świadczenia usług płatniczych oraz wydawania i wykupu pieniądza elektronicznego.

Do najważniejszych regulacji ustawy dotyczących płatności bezgotówkowych należy wprowadzenie podstawowych zasad funkcjonowania rynku krajowych transakcji płatniczych przy użyciu kart płatniczych, a także zasad funkcjonowania schematów płatniczych oraz zasad nadzoru nad tymi schematami.

To zagadnienie wymaga aktualizacji?

Podane informacje stanowią formę wprowadzenia do prezentowanego tematu i nie mają charakteru wyczerpującego. Pracuję nad rozbudową tego miejsca. Dodaję nowe hasła, aktualizuję już istniejące, a także koryguję napotkane błędy. Wszystko po to, aby zebrać w jednym miejscu najważniejsze informacje dotyczące płatności bezgotówkowych. Dokładam starań, aby treść powyższego hasła była aktualna. Jeżeli uważasz, że mogłem zrobić coś lepiej lub powinienem dodać brakujące treści, koniecznie odezwij się do mnie: Kontakt. W ten sposób pomagasz w rozbudowaniu bazy informacji, z której mogą korzystać wszyscy zainteresowani bez ograniczeń!