Agent rozliczeniowy

Dostawca prowadzący działalność w zakresie świadczenia usługi płatniczej na podstawie zawartej z akceptantem umowy o akceptowanie i obsługę transakcji płatniczych realizowanych w oparciu o elektroniczne instrumenty płatnicze, których użycie powoduje transfer należnych środków pieniężnych na rzecz merchanta.

Inne nazwy w użyciu określające agenta rozliczeniowego, to centrum autoryzacyjno-rozliczeniowe lub z ang. acquirer, bądź acquiring bank. Acquirer obsługuje proces autoryzacji poprzez inicjowanie oraz potwierdzenie akceptacji transakcji płatniczej (lub odmowę transakcji) z użyciem elektronicznego instrumentu płatniczego, np. karty płatniczej. Proces autoryzacji jest możliwy poprzez nadanie merchantowi unikalnego numeru, który identyfikuje zarówno agenta rozliczeniowego, jak i danego merchanta w systemie. Numer rozliczeniowy jest nadawany przez agenta rozliczeniowego.

To zagadnienie wymaga aktualizacji?

Podane informacje stanowią formę wprowadzenia do prezentowanego tematu i nie mają charakteru wyczerpującego. Pracuję nad rozbudową tego miejsca. Dodaję nowe hasła, aktualizuję już istniejące, a także koryguję napotkane błędy. Wszystko po to, aby zebrać w jednym miejscu najważniejsze informacje dotyczące płatności bezgotówkowych. Dokładam starań, aby treść powyższego hasła była aktualna. Jeżeli uważasz, że mogłem zrobić coś lepiej lub powinienem dodać brakujące treści, koniecznie odezwij się do mnie: Kontakt. W ten sposób pomagasz w rozbudowaniu bazy informacji, z której mogą korzystać wszyscy zainteresowani bez ograniczeń!