ISO/IEC 14443

Norma Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej, która powstała we współpracy z z Międzynarodową Komisją Elektrotechniczną. Głównym celem dokumentu jest standaryzacja zagadnień dotyczących kart, które wykorzystują technologię fal radiowych do komunikacji.

Pierwsza publikacja treści normy miała miejsce w 2001 r. Norma wprowadza definicję kart typu smart, a także określa protokół komunikacyjny wykorzystywany do wymiany informacji pomiędzy kartą a czytnikiem w sposób bezstykowy. ISO/IEC 14443 składa się z 4 części, które określają w szczególności specyfikację aspektów fizycznych kart komunikujących się bezdotykowo oraz częstotliwość radiową niezbędną do zasilania kart tego typu.

To zagadnienie wymaga aktualizacji?

Podane informacje stanowią formę wprowadzenia do prezentowanego tematu i nie mają charakteru wyczerpującego. Pracuję nad rozbudową tego miejsca. Dodaję nowe hasła, aktualizuję już istniejące, a także koryguję napotkane błędy. Wszystko po to, aby zebrać w jednym miejscu najważniejsze informacje dotyczące płatności bezgotówkowych. Dokładam starań, aby treść powyższego hasła była aktualna. Jeżeli uważasz, że mogłem zrobić coś lepiej lub powinienem dodać brakujące treści, koniecznie odezwij się do mnie: Kontakt. W ten sposób pomagasz w rozbudowaniu bazy informacji, z której mogą korzystać wszyscy zainteresowani bez ograniczeń!