Znak pieniężny

Fizyczne przedstawienie jednostki pieniężnej obowiązującej w danym kraju lub na innym obszarze. W Polsce znakami pieniężnymi są banknoty i monety wyrażone w złotych oraz groszach. Innymi słowy, znak pieniężny to materialny nośnik pewnej wartości pieniężnej (jednostki lub jednostek), która podlega sumowaniu. Znaki pieniężne są przedmiotem wymiany w obrocie finansowym i umożliwiają zakup określonych dóbr.

W Polsce prawnym środkiem płatniczym są znaki pieniężne emitowane przez bank centralny (Narodowy Bank Polski). Prezes NBP w drodze rozporządzenia decyduje o emisji znaków pieniężnych, ustala ich wzór, wartość nominalną, a także wielkości i termin emisji. Dodatkowo, w przypadku monet, Prezes NBP podejmuje decyzje o użyciu wybranego stopu, próby i masy. Prezes NBP jest jedynym podmiotem w Polsce uprawnionym do emisji znaków pieniężnych.

To zagadnienie wymaga aktualizacji?

Podane informacje stanowią formę wprowadzenia do prezentowanego tematu i nie mają charakteru wyczerpującego. Pracuję nad rozbudową tego miejsca. Dodaję nowe hasła, aktualizuję już istniejące, a także koryguję napotkane błędy. Wszystko po to, aby zebrać w jednym miejscu najważniejsze informacje dotyczące płatności bezgotówkowych. Dokładam starań, aby treść powyższego hasła była aktualna. Jeżeli uważasz, że mogłem zrobić coś lepiej lub powinienem dodać brakujące treści, koniecznie odezwij się do mnie: Kontakt. W ten sposób pomagasz w rozbudowaniu bazy informacji, z której mogą korzystać wszyscy zainteresowani bez ograniczeń!