Schemat bust-out

Pojęcie z zakresu transakcji fraudowych stosowane np. przez Mastercard. Dotyczy działań w zmowie posiadacza karty oraz merchanta.

Posiadacz karty uzyskuje kartę kredytową w banku (może być także debetowa) i buduje fałszywy profil klienta. Zapewnia regularne wpływy na swoją kartę kredytową lub debetową. Po pewnym czasie występuje o zwiększenie limitu kredytowego na karcie kredytowej lub zaciąga pożyczkę na rachunek bankowy, do którego została przypisana jego karta debetowa. Bez zamiaru spłaty zobowiązania. W porozumieniu z merchantem przeprowadza transakcje kartowe na znaczne kwoty w jego sklepie stacjonarnym lub internetowym. Merchant otrzymuje wypłatę od agenta rozliczeniowego, z którym podjął współpracę na akceptację płatności bezgotówkowych. Podobnie jak posiadacz karty, merchant uzyskał w tym przypadku konto kupieckie od agenta rozliczeniowego niezbędne do akceptacji płatności bezgotówkowych w wyniku nadużycia prawa i stworzenia pozornie wiarygodnego profilu firmy.

To zagadnienie wymaga aktualizacji?

Podane informacje stanowią formę wprowadzenia do prezentowanego tematu i nie mają charakteru wyczerpującego. Pracuję nad rozbudową tego miejsca. Dodaję nowe hasła, aktualizuję już istniejące, a także koryguję napotkane błędy. Wszystko po to, aby zebrać w jednym miejscu najważniejsze informacje dotyczące płatności bezgotówkowych. Dokładam starań, aby treść powyższego hasła była aktualna. Jeżeli uważasz, że mogłem zrobić coś lepiej lub powinienem dodać brakujące treści, koniecznie odezwij się do mnie: Kontakt. W ten sposób pomagasz w rozbudowaniu bazy informacji, z której mogą korzystać wszyscy zainteresowani bez ograniczeń!