Mass Transit Transactions

Mass Transit Transactions (MTT) to pojęcie z obszaru transportu masowego i jednocześnie technologia, która realizuje założenia koncepcji MaaS w zakresie płatności za przejazdy zarówno w transporcie publicznym, jak i prywatnym. MTT to rozwiązanie, które funkcjonuje w systemie otwartym (ang. open loop transit).

System ten zakłada wykorzystanie specyfikacji EMV® i odpowiednie jej dostosowane do wymagań sektora transportowego, aby umożliwić przyjmowanie opłat za przejazdy. W tym zakresie technologia MTT bazuje na płatnościach zbliżeniowych, których specyfika sprawdza się najlepiej w zatłoczonych środkach transportu i skraca czas oczekiwania w kolejce po zakup biletu. Otwartość systemu odnosi się do braku konieczności posiadania dedykowanej karty. Płatność za przejazd odbywa się z użyciem karty płatniczej przy wykorzystaniu tokenizacji. Użyta karta płatnicza stanowi formę biletu potwierdzając jego ważność. Bilet nie jest zapisany w karcie płatniczej, lecz w systemie danego przewoźnika, który w trakcie kontroli biletu jest w stanie zweryfikować zapisany w jego systemie centralnym bilet z daną kartą płatniczą. Oznacza to, że ta sama karta płatnicza może służyć jako forma potwierdzenia zakupu biletu u każdego przewoźnika, który wykorzystuje technologię MTT. Ponadto technologia ta może być zastosowana zarówno w biletach okresowych, jak i w taryfie odległościowej (ang. pay as you go).

Do innych cech transakcji bezgotówkowych w technologii MTT należy sposób autoryzacji transakcji. Co do zasady jest on uzależniony od poszczególnych systemów wdrożonych przez przewoźników masowych, jednak w większości przypadków autoryzacja odbywa się w trybie offline. W przypadku ewentualnych naruszeń ze strony posiadacza karty (zakup biletu kartą płatniczą bez wystarczających środków na pokrycie jego biletu i brak możliwości pobrania należności przez przewoźnika), istnieje możliwość dodania takiej karty do czarnej listy danego przewoźnika. Uniemożliwi to ponowny zakup biletu z użyciem tej samej karty płatniczej bez wcześniejszego uregulowania należności.

Z kolei w systemie zamkniętym (ang. closed loop transit) opłaty za przejazd są pobierane w oparciu o własną infrastrukturę techniczną i logistyczną danego przewoźnika. Przykładem mogą być np. karty przedpłacone do wykorzystania na przejazdy wyłącznie u przewoźnika, który taką kartę wydał. Tym samym wydana karta nie ma innego zastosowania. Służy jedynie do płatności za przejazdy u przewoźnika w formie i na zasadach przez niego określonych.

To zagadnienie wymaga aktualizacji?

Podane informacje stanowią formę wprowadzenia do prezentowanego tematu i nie mają charakteru wyczerpującego. Pracuję nad rozbudową tego miejsca. Dodaję nowe hasła, aktualizuję już istniejące, a także koryguję napotkane błędy. Wszystko po to, aby zebrać w jednym miejscu najważniejsze informacje dotyczące płatności bezgotówkowych. Dokładam starań, aby treść powyższego hasła była aktualna. Jeżeli uważasz, że mogłem zrobić coś lepiej lub powinienem dodać brakujące treści, koniecznie odezwij się do mnie: Kontakt. W ten sposób pomagasz w rozbudowaniu bazy informacji, z której mogą korzystać wszyscy zainteresowani bez ograniczeń!