Instrument płatniczy

Rozwiązanie o charakterze techniczno-prawnym, które pozwala dokonać rozliczenia transakcji płatniczej pomiędzy jej stronami, tj. najczęściej sprzedającym a kupującym. Instrument płatniczy jest nośnikiem przyjętych prawnie form rozliczenia, jednocześnie odwołuje się do zbioru zasad regulujących stosowanie tych form rozliczenia. Inaczej instrument płatniczy, to sposób dokonywania płatności. Przykładem instrumentu płatniczego jest na przykład gotówka, polecenie zapłaty, polecenie przelewu i karta płatnicza.

Zgodnie z treścią Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych ze zmianami, instrumentem płatniczym jest zindywidualizowane urządzenie lub uzgodniony przez użytkownika i dostawcę zbiór procedur. Instrument płatniczy jest wykorzystywany przez jego użytkownika do złożenia zlecenia płatniczego (art. 2 pkt 10).

To zagadnienie wymaga aktualizacji?

Podane informacje stanowią formę wprowadzenia do prezentowanego tematu i nie mają charakteru wyczerpującego. Pracuję nad rozbudową tego miejsca. Dodaję nowe hasła, aktualizuję już istniejące, a także koryguję napotkane błędy. Wszystko po to, aby zebrać w jednym miejscu najważniejsze informacje dotyczące płatności bezgotówkowych. Dokładam starań, aby treść powyższego hasła była aktualna. Jeżeli uważasz, że mogłem zrobić coś lepiej lub powinienem dodać brakujące treści, koniecznie odezwij się do mnie: Kontakt. W ten sposób pomagasz w rozbudowaniu bazy informacji, z której mogą korzystać wszyscy zainteresowani bez ograniczeń!