Closed-loop transit

Model opłat w transporcie masowym, który opiera się na zamkniętym systemie płatniczym danego przewoźnika. Termin odnosi się zarówno do transportu publicznego, jak i prywatnego. W praktyce polega na wydawaniu podróżnym dedykowanych kart, np. przedpłaconych lub w ramach subskrypcji, które jednocześnie stanowią formę biletu za przejazd.

Przewoźnik ma bezpośredni wpływ na działanie systemu, w tym na jego infrastrukturę oraz kwestie organizacyjno-logistyczne. Użycie takiej karty jest możliwe zazwyczaj tylko dla przejazdów świadczonych przez przewoźnika, który daną kartę wydał. Czasami w ramach współpracy dwóch lub większej liczby przewoźników prowadzących swoją działalność na obszarze tego samego regionu możliwe jest użycie tej samej karty. Model zamknięty znajduje swoje zastosowanie zarówno dla transakcji za bilety okresowe, jak i w taryfie odległościowej.

Przeciwieństwem tego modelu jest model otwarty (ang. open-loop transit), w którym funkcję karty pasażera może pełnić karta płatnicza, bez konieczności wydawania dedykowanych nośników.

To zagadnienie wymaga aktualizacji?

Podane informacje stanowią formę wprowadzenia do prezentowanego tematu i nie mają charakteru wyczerpującego. Pracuję nad rozbudową tego miejsca. Dodaję nowe hasła, aktualizuję już istniejące, a także koryguję napotkane błędy. Wszystko po to, aby zebrać w jednym miejscu najważniejsze informacje dotyczące płatności bezgotówkowych. Dokładam starań, aby treść powyższego hasła była aktualna. Jeżeli uważasz, że mogłem zrobić coś lepiej lub powinienem dodać brakujące treści, koniecznie odezwij się do mnie: Kontakt. W ten sposób pomagasz w rozbudowaniu bazy informacji, z której mogą korzystać wszyscy zainteresowani bez ograniczeń!