Card Security Code CSC

CSC (ang. Card Security Code) to umieszczony na karcie płatniczej kod składający się zazwyczaj z trzech cyfr, który pełni funkcję zabezpieczającą podczas płatności e-commerce. Liczba cyfr zależy od organizacji kartowej, której logo znajduje się na karcie płatniczej. W przypadku najbardziej popularnych kart Visa lub Mastercard jest to kod składający się z 3 cyfr. Dla porównania American Express posługuje się kodem zawierającym 4 cyfry, który nazywa się CID (ang. Card Identification Number).

Rozwiązanie to, bez względu na liczbę cyfr, pełni podobną funkcję do numeru PIN stosowanego w terminalach płatniczych zainstalowanych w sklepach stacjonarnych. Kod CSC jest w użyciu stosunkowo od niedawna, biorąc pod uwagę przedział czasu, w którym karty płatnicze ewoluowały o kolejne funkcjonalności. Głównym powodem wprowadzenia kodu zabezpieczającego był rozwój Internetu, w tym powszechna dostępność sieci internetowej. W konsekwencji zwiększyła się liczba osób korzystających z wygodnych zakupów online pod koniec lat 90. XX wieku, głównie na rynku amerykańskim. Rosnące zainteresowanie płatnościami kartą w Internecie doprowadziło do konieczności wprowadzenia dodatkowego zabezpieczenia z obawy o możliwość ewentualnych nadużyć polegających na nieautoryzowanym posłużeniu się danymi zapisanymi na karcie płatniczej.

Kody CSC funkcjonują pod różnymi nazwami, w zależności od organizacji kartowej. Dla American Express jest to wspomniany już kod CID. Mastercard posługuje się określeniami CVC (ang. Card Verification Code) lub CVC2 (ang. Card Validation Code). Z kolei Visa używa terminu CVV2 (ang. Card Verification Value 2). Dodana cyfra 2 na końcu nazwy kodu odnosi się do wersji kodu bezpieczeństwa użytej do wygenerowania cyfr widocznych na rewersie karty.

To zagadnienie wymaga aktualizacji?

Podane informacje stanowią formę wprowadzenia do prezentowanego tematu i nie mają charakteru wyczerpującego. Pracuję nad rozbudową tego miejsca. Dodaję nowe hasła, aktualizuję już istniejące, a także koryguję napotkane błędy. Wszystko po to, aby zebrać w jednym miejscu najważniejsze informacje dotyczące płatności bezgotówkowych. Dokładam starań, aby treść powyższego hasła była aktualna. Jeżeli uważasz, że mogłem zrobić coś lepiej lub powinienem dodać brakujące treści, koniecznie odezwij się do mnie: Kontakt. W ten sposób pomagasz w rozbudowaniu bazy informacji, z której mogą korzystać wszyscy zainteresowani bez ograniczeń!