Polecenie przelewu

Usługa płatnicza polegająca na złożeniu dyspozycji transakcji płatniczej. Inicjatorem jest płatnik będący posiadaczem rachunku bankowego, z którego jest realizowana transakcja płatnicza. Wykonawcą usługi polecenia przelewu jest bank płatnika, który w jego imieniu i na podstawie otrzymanej dyspozycji, wykonuje transakcję płatniczą. W efekcie dochodzi do uznania rachunku odbiorcy transakcji.

Polecenie przelewu to inaczej każda dyspozycja transakcji płatniczej, która prowadzi do obciążenia rachunku bankowego płatnika i uznania rachunku bankowego odbiorcy. Przykładem polecenia przelewu jest przelew bankowy wykonany jednorazowo lub w sposób cykliczny (np. zlecenie stałe), w standardowo przewidzianym czasie realizacji lub w trybie natychmiastowym, a także przelew bankowy który może posiadać inne dodatkowe cechy.

To zagadnienie wymaga aktualizacji?

Podane informacje stanowią formę wprowadzenia do prezentowanego tematu i nie mają charakteru wyczerpującego. Pracuję nad rozbudową tego miejsca. Dodaję nowe hasła, aktualizuję już istniejące, a także koryguję napotkane błędy. Wszystko po to, aby zebrać w jednym miejscu najważniejsze informacje dotyczące płatności bezgotówkowych. Dokładam starań, aby treść powyższego hasła była aktualna. Jeżeli uważasz, że mogłem zrobić coś lepiej lub powinienem dodać brakujące treści, koniecznie odezwij się do mnie: Kontakt. W ten sposób pomagasz w rozbudowaniu bazy informacji, z której mogą korzystać wszyscy zainteresowani bez ograniczeń!