Politically Exposed Person PEP

Osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne. PEP (ang. politically exposed person) to pojęcie z zakresu AML czyli przeciwdziałania praniu pieniędzy. Definicja legalna PEP znajduje się w Ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z późniejszymi zmianami.

Osoba na stanowisku eksponowanym, to osoba fizyczna zajmująca znaczące stanowiska lub pełniące znaczące funkcje publiczne. Katalog takich stanowisk podaje ustawa w art. 2 ust. 2 pkt 11. W kontekście branży finansowej pojęcie PEP jest kluczowe dla przeciwdziałania praniu pieniędzy. Jest stosowane np. przez agentów rozliczeniowych, którzy weryfikują firmy zainteresowane akceptacją płatności bezgotówkowych. Osoba sklasyfikowana potencjalnie jako osoba zajmująca eksponowane stanowisko jest dokładnie weryfikowana. Agent rozliczeniowy może zastosować dodatkowe zabezpieczenia lub odrzucić wniosek.

To zagadnienie wymaga aktualizacji?

Podane informacje stanowią formę wprowadzenia do prezentowanego tematu i nie mają charakteru wyczerpującego. Pracuję nad rozbudową tego miejsca. Dodaję nowe hasła, aktualizuję już istniejące, a także koryguję napotkane błędy. Wszystko po to, aby zebrać w jednym miejscu najważniejsze informacje dotyczące płatności bezgotówkowych. Dokładam starań, aby treść powyższego hasła była aktualna. Jeżeli uważasz, że mogłem zrobić coś lepiej lub powinienem dodać brakujące treści, koniecznie odezwij się do mnie: Kontakt. W ten sposób pomagasz w rozbudowaniu bazy informacji, z której mogą korzystać wszyscy zainteresowani bez ograniczeń!