Pieniądz elektroniczny

Zapis w formie elektronicznej, który jest nośnikiem jednostki mającej wartość pieniężną. Zapis ten jest przechowywany jako depozyt na rachunku bankowym w banku lub bezpośrednio na urządzeniu będącym w posiadaniu jego właściciela. Pieniądz elektroniczny podlega wymianie w obrocie bezgotówkowym oraz jest elektronicznym odpowiednikiem znaku pieniężnego.

Definicja legalna pieniądza elektronicznego znajduje się w Ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych. Zgodnie z treścią ustawy w art. art. 2 pkt 21a pieniądz elektroniczny, to wartość pieniężna przechowywana elektronicznie, także magnetycznie. Wartość ta jest wydawana, z obowiązkiem jej wykupu, w celu dokonywania transakcji płatniczych. Pieniądz elektroniczny jest akceptowany zarówno przez podmiot będący wydawcą tej formy pieniądza, jak i inne podmioty funkcjonujące na rynku finansowym.

To zagadnienie wymaga aktualizacji?

Podane informacje stanowią formę wprowadzenia do prezentowanego tematu i nie mają charakteru wyczerpującego. Pracuję nad rozbudową tego miejsca. Dodaję nowe hasła, aktualizuję już istniejące, a także koryguję napotkane błędy. Wszystko po to, aby zebrać w jednym miejscu najważniejsze informacje dotyczące płatności bezgotówkowych. Dokładam starań, aby treść powyższego hasła była aktualna. Jeżeli uważasz, że mogłem zrobić coś lepiej lub powinienem dodać brakujące treści, koniecznie odezwij się do mnie: Kontakt. W ten sposób pomagasz w rozbudowaniu bazy informacji, z której mogą korzystać wszyscy zainteresowani bez ograniczeń!