Major industry identifier MII

MII (ang. major industry identifier) to pierwsza cyfra numeru karty płatniczej w przedziale 0-9. Cyfra ta określa branżę, dla której karta płatnicza została wydana.

Podział wprowadziła norma IDO/IEC 7812. Dla przykładu numer karty rozpoczynający się od cyfry 3 oznacza branżę określaną jako podróż i rozrywka (T&E, ang. Travel & Entertainment). Z kolei cyfry 4 i 5 odnoszą się do branży usług finansowych.

To zagadnienie wymaga aktualizacji?

Podane informacje stanowią formę wprowadzenia do prezentowanego tematu i nie mają charakteru wyczerpującego. Pracuję nad rozbudową tego miejsca. Dodaję nowe hasła, aktualizuję już istniejące, a także koryguję napotkane błędy. Wszystko po to, aby zebrać w jednym miejscu najważniejsze informacje dotyczące płatności bezgotówkowych. Dokładam starań, aby treść powyższego hasła była aktualna. Jeżeli uważasz, że mogłem zrobić coś lepiej lub powinienem dodać brakujące treści, koniecznie odezwij się do mnie: Kontakt. W ten sposób pomagasz w rozbudowaniu bazy informacji, z której mogą korzystać wszyscy zainteresowani bez ograniczeń!