Komisja Nadzoru Finansowego

Organ administracji państwowej, którego podstawowym zadaniem jest sprawowanie nadzoru nad rynkiem finansowym w Polsce. Działa na podstawie Ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym. Komisja przede wszystkim zapewnia stabilne, bezpieczne i przejrzyste działanie rynku finansowego, a także ochronę interesów uczestników tego rynku.

Ustawa wskazuje na podstawowe zadania Komisji Nadzory Finansowego, do których zalicza się wspomniany nadzór nad rynkiem finansowym, zapewnienie jego prawidłowego funkcjonowania, rozwoju oraz konkurencyjności. Ponadto Komisja wspiera rozwój innowacyjności rynku, chroni uzasadnione interesy uczestników rynku przez publikację w mediach komunikatów o charakterze edukacyjnym oraz informacyjnym, a także bierze udział w przygotowaniu projektów aktów prawnych w zakresie nadzoru nad rynkiem finansowym.

Komisja Nadzoru Finansowego w swoim zakresie sprawuje w szczególności nadzór bankowy, emerytalny, ubezpieczeniowy, uzupełniający, nad rynkiem kapitałowym, nad instytucjami płatniczymi, nad agencjami ratingowymi, nad sektorem kas spółdzielczych, nad pośrednikami kredytu hipotecznego oraz ich agentami. Zakres nadzoru określają przepisy ustaw odnoszących się bezpośrednio do poszczególnych sektorów nadzoru Komisji, wymienione w ustawie o nadzorze nad rynkiem finansowym (art. 1 ust. 2).

To zagadnienie wymaga aktualizacji?

Podane informacje stanowią formę wprowadzenia do prezentowanego tematu i nie mają charakteru wyczerpującego. Pracuję nad rozbudową tego miejsca. Dodaję nowe hasła, aktualizuję już istniejące, a także koryguję napotkane błędy. Wszystko po to, aby zebrać w jednym miejscu najważniejsze informacje dotyczące płatności bezgotówkowych. Dokładam starań, aby treść powyższego hasła była aktualna. Jeżeli uważasz, że mogłem zrobić coś lepiej lub powinienem dodać brakujące treści, koniecznie odezwij się do mnie: Kontakt. W ten sposób pomagasz w rozbudowaniu bazy informacji, z której mogą korzystać wszyscy zainteresowani bez ograniczeń!